Jak použít kompresor v master výstupu

Jak použít kompresor v master výstupu


Použití kompresoru v master výstupu mixu není nijak nová technika. Proč takový postup použít a jak kompresor nastavit správně?

Kompresor v master výstupu

Použití komprese v master výstupu mixu má trochu jiný cíl než na jednotlivých stopách. Samozřejmě, stále se jedná o úpravu dynamiky. V master výstupu nám nejde o zásadní zmenšení dynamiky, jako to můžeme chtít na jednotlivých stopách.

V tomto případě spíše chceme stopy a celý mix trochu „prolepit“ a celý mix trochu sjednotit. Nejedná se tedy o nějakou tvrdou kompresi. Protože, ale kompresor použijeme na celý mix, stačí nám ho ho použít jemně a tak mix upravit velmi efektivně.

Správné nastavení

V mixu platí, že děláme mnoho drobných změn, které se nakonec sčítají v celkovou podobu mixu. Takže ani komprese v masteru není nějaký jednorázový postup, který uplatníme a máme hotovo. Pomůže nám, aby jsme mix hned na začátku posunuli k větší transparentnosti. Nemusíme používat tolik komprese na jednotlivých stopách.

Proto by měl být kompresor nastavený na středně dlouhou dobu Attack parametru, aby jsme neodstranili špičky signálu příliš tvrdě. Zároveň by jsme měli nastavit Release tak, aby se kompresor rychle vracel do původní, připravené nulové polohy. A celá komprese by neměla být tvrdší než -3 až -4 db. Mix se nám zpevní, ale nebude příliš dynamicky omezený.

Video

Jak použít kompresor v master výstupu

SHARE IT:

Leave a Reply