Jak v Cubase změnit tempo bez změny pozice wavu

Jak v Cubase změnit tempo bez změny pozice wavu


Jak nastavit v Cubase, aby se při změně tempa nezměnila pozice již nahraných wavů? Podívejte se na následující video.

Tempo a Wav

Může nastat situace, kdy potřebujeme změnit tempo již rozpracovaného projektu. Máme v něm nahrané stopy, které jsou vyčištěné a zjistíme, že tempo není pro další práci vyhovující. Chceme tedy změnit tempo, ale původně nahraným stopám chceme již zanechat jejich původní pozici.

Musical time base vs linear time base

Řešení se skrývá ve funkci s názvem Musical / Linear Time Base. Na hlavičce stopy nalezneme ikonu se symbolem noty. Pokud je vybrána, znamená to, že stopa je v režimu Musical time base. Cubase tak ví, že začátek každé audio informace se přizpůsobí změně tempa. To znamená, začíná-li waw např. na 2 době, třetího taktu, bude se této pozice držet i když tempo změníme.

Pokud notičku přepneme na symbol hodin, zůstanou audio soubory na stejném místě i když upravíme tempo. Tak vypneme změnu pozice wavu při změně tempa.

Video

Jak v Cubase změnit tempo bez změny pozice wavu

SHARE IT:

Leave a Reply