3 Důvody Použití EKVALIZÉRU v MIXU

3 Důvody Použití EKVALIZÉRU v MIXU

3 Důvody Použití EKVALIZÉRU v MIXU. Proč při míchání používáme ekvalizaci? Jaký je smysl jejího použití? 3 největší důvody pro ekvalizování v mixu si vysvětlíme v tomto příspěvku.

V každém mixu sáhneme dříve či později k fundamentálnímu efektu, kterým je Ekvalizér. Bez něj se žádný mix neobejde. Otázka je: „Co je smyslem ekvalizace?“ V jakém okamžiku sáhneme v mixu k použití ekvalizéru?

Co je ekvalizér?

Jak chápat tento efekt? Nejjednodušší pochopení jeho funkce je vnímat ekvalizér jako chytrý fader hlasitosti. To znamená, zesilujeme či zeslabujeme pouze určitou část frekvenčního spektra.

Pro použití ekvalizéru máme v mixu zpravidla 3 základní důvody.

3 Důvody pro Ekvalizaci

1. Odstranění nadbytečných frekvencí

Základní účel ekvalizace je vyčištění zvuku. Odstranění všech nadbytečných frekvencí, které zvuk v kontextu mixu zhoršují. Každý zvuk v sobě nese parazitní, nadbytečné frekvence. Ty se mohou dostat do záznamu vinou špatné akustiky. Nebo je na vinná špatná mikrofonní technika či samotný zvukový zdroj.

Takové frekvence odstraňujeme jako první. Chceme, aby v mixu a v daném zvuku zůstal čistý zvuk bez rušivých příměsí.

Odebíráme frekvence a tak čistíme, opravujeme, odstraňujeme chyby nebo kazy, které ve zvuku jsou.

2.Zasazení konkrétního zvuku do kontextu mixu

Představte si následující situaci. Mix začíná doprovodem kytary a zpěvem. Jak se píseň rozvíjí, přidávají se další nástroje a zvuky. Mění se celý prostor mixu.

Na začátku písně jsme mohli upravit kytaru tak, že nebylo třeba ji příliš zúžit. Stačilo začištění, které zmiňuji v bodu jedna. Kytara a zpěv si v mixu tolik nepřekáží.

Jakmile se aranž zahustí, je situace jiná. Stejná kytara zní najednou nekonkrétně a v mixu nesedí. O její místo začínají soupeřit další nástroje.

Proto musíme změnit i nastavení ekvalizace a zvuk upravit tak, aby seděl v mixu v každé části skladby.

O ekvalizaci často přemýšlíme staticky. Nastavíme ekvalizér na jedno nastavení a to neměníme. Ale mix zpravidla není stejný od začátku do konce. Musíme tedy reagovat i na změny ve vývoji skladby.

Ekvalizaci řídíme automatizací a kontrolujeme zda se mix neuzavírá a není nekonkrétní.

3.Vytváření kapes

Pokud je něco tajemstvím dobré ekvalizace, je to technika vytváření kapes. Z bodu dvě víme, že ekvalizace se mění s vývojem celého mixu. Co je zásadní pro čistotu mixu je vytvoření místa pro jednotlivé zvuky.

Při ekvalizování nechceme zvuky pouze zvýrazňovat. Pro přehledný mix musíme přemýšlet o tom, kde se v jakém regionu zvuky frekvenčně překrývají. Pokud k tomu dochází, musíme upravit soupeřící zvuky tak, že v jedné části frekvenčního pole daný zvuk zvýrazníme a v druhém zrcadlově ubereme.

Např. máme-li situaci, že v mixu jsou dvě zkreslené kytary. U jedné zvýrazníme frekvence okolo 1500 Hz. Tu samou frekvenci zeslabíme v druhé kytaře. Vytvoříme kapsu – prostor proto, aby každý jednotlivý zvuk byl dobře čitelný.

Takových situací v mixu nalezneme mnoho. Kopák – Basa. Zpěv – doprovodné nástroje. Overduby stejných nástrojů.. atd.

Pokud chceme tyto zvuky oddělovat v mixu, použijeme tuto techniku vytváření kapes.

Video

Ovládněte nahrávací studio. Získejte Free Ebook Strategie domácího nahrávacího studia.

Po vyplnění e-mailové adresy vám budu zasílat pravidelné tipy, články, videa,  jak nejefektivněji pracovat se zvukem v domácím nahrávacím studiu.  (Newsletter Blogu oToman Studia)


Vaše osobní údaje zpracovávám na základě těchto podmínek.

3 Důvody Použití EKVALIZÉRU v MIXU

SHARE IT:

Comments are closed.