7 Základních kroků pro dobrý mix – Část 2.

7 Základních kroků pro dobrý mix – Část 2.

Jak postupovat v mixu? Čím začít a jak řadit jednotlivé akce během míchání? Druhá část o tom jak postupovat během míchání.

V první části příspěvku 7 Základních kroků pro dobrý mix jsme probrali základní přípravy stop pro mix a začátek mícháni v master tracku. V tomto příspěvku se podíváme na zbytek celého procesu.

4.Část – Přechod na mono + Ekvalizace a Komprese

Mono

Nyní máme mix ošetřený v masteru a můžeme použít skvělý a jednoduchý trik – přepnout si celý mix na mono.

Proč je mono dobrý pomocník?

Během míchání můžeme rychle propadnout dojmu, že mix je čitelný, dobře definovaný. A smyslem celého míchání je rovnováha v mixu. Přepnutí mixu do mona nás nutí více a lépe separovat a sesazovat jednotlivé složky mixu do sebe.

Zmonění nás připraví o separaci stop, které máme díky panoramě. Ze začátku si na mono poslech musíme zvyknout, ale během hodiny, dvou nám bude připadat mono poslech přirozený. A velká odměna přijde v okamžiku zpětného přechodu do sterea :)

Ekvalizace

Skutečný mix je tady!

Ekvalizér je vedle kompresoru nejdůležitějším nástrojem zvukaře k tvarování mixu. V této části mixu se snažíme vybalancovat stopy tak, aby vše bylo srozumitelné a vše mělo své místo.

Ekvalizér je nástroj, který nám umožňuje odebírat nebo přidávat jednotlivá frekvenční pásma a tak v součinnosti s mono zapojením mix upravujeme frekvenčně.

Nejdříve hledám ve zvuku nadbytečné frekvence a ty odstraňuji např. pomocí Hi- pass filtru. Dále hledám vše kde jsou nepříjemně znějící rezonance a „levně znějící frekvence“ (např. krabicově znějící 400 Hz) a podobné nedostatky způsobené např. zabarvením díky odraženému zvuku z místnosti.

A pokud je to na místě, tak jako druhý krok začnu pásma přidávat. Strategie – jít nejdříve cestou ubírání je nejlepší způsob jak mít mix otevřený a čitelný.

Komprese

Stejně jako ekvalizace srovnává mix frekvenčně, čistí kompresor mix dynamicky.

Kompresor primárně používáme jako nástroj, který omezuje dynamiku a vyrovnává místa která jsou buď příliš hlasitá nebo příliš tichá. Smyslem je mít dynamiku stop pod kontrolou, tak aby bylo vše stále srozumitelné.

Kompresor nám umožňuje také vracet do zvuku energii a údernost. Z podstaty jeho funkce můžeme tvarovat jak transientní náběhy, tak sustain zvuku. Proto má kompresor v současné moderní produkci nezastupitelné místo.

Hledáme tedy místa, kde nám signál dynamicky kolísá a pomocí kompresoru se ho snažíme zasadit lépe do kontextu mixu.

5.Část – Prostor

Stejně tak jako vnímáme v realitě zvuk třídimenzionálně, vnášíme stejnou iluzi i do mixu. Naše zkušenost z běžného života je, že většina zvuků která k nám přichází nesou informaci o prostoru ve kterém vznikají a ve kterém je slyšíme.

Pokud nám tato informace schází, působí takový zvuk nepřirozeně.

Skutečnost v domácích studiích je taková, že v nich nemáme k dispozici několik dobře znějících místností s dostatečnou kubaturou. Naopak jsme nuceni nahrávat zvuk více kontaktně, suše bez prostorových informací.

Proto musíme tuto informaci vrátit do mixu uměle.

K tomu používáme modulační efekty Reverb a Delay.

Nejedná se vždy o nějaké masivní použití reverbu nebo delaye. Spíš volíme strategické rozmístění prostorových informací tak aby nahrávka byla plastická, ale stále konkrétní.

Efektování není jen věcí dosazení chybějící informace o prostoru, ale také vytváření celkové nálady písně. V souladu se sdělením, které píseň nese, volíme uměřenou míru efektování. Je to věc osobního vkusu a neplatí zde žádné jednotné pravidlo pro postup.

6.Část – Vyhlazení

Máme tedy vybalancovaný, dynamicky i frekvenčně srovnaný mix. Vše má svůj prostor a hloubku. Mix hraje dostatečně úderně a energicky. V našem mixu můžeme postoupit o krok dále.

V této poslední části mixu se soustředíme na detaily a na celkový tok mixu. Přesto, že máme mix v podobě, kdy je vybalancovaný, stále je do určité míry statický.

Procházíme nahrávku část po části a snažíme se, aby byla po celou dobu zajímavá a udržela posluchačovu pozornost. Naším cílem je posluchače stále něčím novým v mixu překvapovat, předkládat mu nové informace. Snažíme se mix stále rozvíjet, budovat ho jako celek.

Používáme automatizaci – funkci, která nám umožňuje naprogramovat změny v průběhu mixu. Nejedná se jen o základní věci jako je hlasitost nebo panorama, ale i o míru použití efektů. Spadají sem zásahy patřící do produkční práce – vystřižení, či umlčení některých částí stop, či přidání některých nových informací, např. rytmických vrstev. Použití zkreslení či speciálních efektů atd.

Smyslem je aby mix hrál dobře nejen zvukově, ale i hudebně.

7.Část – Srovnávání a poslední korekce

Náš mix je téměř hotový. Dostáváme se do poslední, kontrolní fáze.

Referenční nahrávky

Použití referenčních mixů je výborná dokončovací strategie. Pokud máme mix hotový, srovnáme ho s profesionálním mixem. To nám ukáže zda náš mix nepotřebuje ještě zkorigovat některé aspekty. Vybíráme samozřejmě skladby podobné naší produkci. Důležitým faktorem je poslouchat mixy na stejnou hlasitost, protože srovnávací tracky jsou zmasterované a budou hrát více nahlas.

Pamatujeme si jak jsme si na začátku mixu vyexportovali hrubý mix? Tedy mix, který má nastavené pouze poměry stop a panoram? Zkuste si ho nyní pustit a uvidíte jak se váš mix posunul.

Různý poslech

Druhou důležitou strategií je použití více poslechů.

Mix může znít dobře v naší místnosti na našich bednách, ale dobrý mix by měl hrát dobře všude. Od mobilních telefonů až po velké hi-fi soustavy.

Poslouchejme ho tedy na všech dostupných přehrávacích systémech a různých místech. To co nám v našem studiu mohlo znít vyrovnaně bude v jiných podmínkách prezentováno odlišně.

Zpětná vazba

Poslední strategie je dát poslechnout hotový mix jiným lidem. Někteří zvukaři to dělají neradi, ale krom klienta samého, je dobré předložit výsledný mix k poslechu dalším lidem, jejichž názoru věříte.

Nejen že vám můžou přinést velmi cenné poznatky o samotném mixu, ale upozorní vás i na věci, kterých by jste si nevšimli.

Závěr

Výše uvedený postup by vám měl pomoct ujasnit si jaké akce v jakém pořadí s mixem provádět.

Někdy nás mix nutí dělat uvedené body v jiném pořadí, někdy přijde okamžitá inspirace jak např. hall vokálu použijeme dříve než se k tomu dostaneme v popsaném pořadí. To je samozřejmě v pořádku míchání je živá interakce mezi zvukařem a míchaným materiálem.

Jak se mix vyvíjí, vracíme se zpět, pokud je třeba. Mix se mění v průběhu práce a my na to musíme reagovat. Např. je běžné, že díky použitým efektům je třeba opravit hlasitost stop.

Stejně se můžeme dostat do situace, kdy se i při držení se této „mapy“ v mixu ztratíme a musíme začít od začátku.

V průběhu celé práce by jsme měli mít stále na mysli slovo „rovnováha“. To je základním principem při práci na jakémkoliv mixu.

7 Základních kroků pro dobrý mix – Část 2..

SHARE IT:

Leave a Reply