Co je transient?

Co je transient?

Co je transient? Jak práce s ním ovlivňuje zvuk? V tomto příspěvku si tento pojem přiblížíme.

Co je transient?

Co se skrývá pod tímto zvláštně znějícím termínem? Transient je pojem popisující (většinou počáteční) část vlny, která je důležitá pro identifikaci daného zvuku v mixu. Jedná se o krátkou a silnou energii, která se nachází na začátku daného zvuku/vlny.

K čemu transient je?

Čím je mix komplexnější, tím více se nám můžou některé prvky v mase zvuku ztrácet. Pokud zesílíme transientní část zvuku, můžeme vrátit ztracený zvuk/nástroj zpět do hry. Stejně tak, pokud máme v mixu zvuk, který je příliš tupý, neprůrazný, můžeme úpravou transientu zvuk zvýraznit. A samozřejmě naopak (dynamicky) příliš agresivní zvuk v mixu potlačit.

Jedná se tedy o dynamický proces. K práci s transientem používáme buď běžné dynamické procesory jako je kompresor nebo gate. Dnes se ale používají speciální procesory –Transient Designery, které jsou určené nejen k práci s transientem samotným, ale i s dozvukem – sustainem daného wavu.

Video

Co je transient?

SHARE IT:

Leave a Reply