Cubase – Auto Save

Cubase – Auto Save

Jak nastavit Cubase tak, aby se projekty ukládaly automaticky? Jak funguje ukládání projektů v tomto DAW?

Save Funkce v DAW

V předešlých příspěvcích jsme se dívali na zálohování projektů v Cubase pomocí funkce Back up project. V tomto příspěvku si přiblížíme jak funguje ukládání projektu v Cubase a to nejen základní ukládání ale i automatické ukládání, které hlídá za nás pravidelné ukládání v rozpracovaném projektu.

Cubase – Save

Základní ukládání projektu známe napříč světem všech softwarů, jedná se o funkci Save. Tu ovládáme ručně. Cubase i jakýkoliv jiný software nás upozorní, pokud chceme zavřít daný projekt bez toho že není uložený.

Cubase – Save as

Šikovným pomocníkem je funkce Save as. (Uložit jako). Touto funkcí můžeme vytvářet mezikroky v práci na projektu. To nám umožňuje ukládat jednotlivé kroky ke kterým se chceme vrátit.

Cubase – Save New Version

Podobně funguje i možnost Save New Version. Vytváříme nově uložené verze projektu, které můžeme zpětně otevřít. Tato funkce, ale neukládá jiná data než ta, která máme v aktivním projektu. Tím se liší od Save as.

Cubase – Auto Save

Předešlé možnosti musíme ovládat ručně a nezapomenout je nastavit. Cubase nám nabízí i funkci automatického ukládání. Ta běží na pozadí a její nastavení musíme provést v Preferencích programu.

V menu Edit otevřeme Preference. Najdeme složku General. V tomto menu vidíme nastavení funkce Auto Save. Nastavíme si časový interval, za jak dlouho se má projekt uložit. V základním nastavení nám Cubase nabízí interval 15 minut. To pro běžnou práci stačí. Pro živé nahrávání (např. koncert) je ale lepší interval zkrátit.

Cubase vytváří soubory s příponou BAK ve složce projektu. Ty slouží k otevření záložní kopie. V nastavení můžeme určit, kolik záložních souborů se bude vytvářet. V případě dosažení maxima se začnou nejstarší verze odmazávat a jsou nahrazeny novou verzí.

Video

Cubase – Auto Save

SHARE IT:

Comments are closed.