Cubase – FX Tracky

Cubase – FX Tracky

K čemu slouží FX Tracky? Jak tento typ stopy používáme při mixu? Proč je výhodnější zapojování efektů jako Reverb pomocí FX Tracků? Efekty, které při mixu používáme vkládáme buď do Inzertního zapojení nebo do Sendového zapojení. FX tracky jsou sběrnice, které používáme pro ovládání efektu přimícháváním přes sendy.

Cubase – FX Tracky

FX Tracky či jejich obdobu ve smyslu zapojení nalezneme v každém DAW. Tento typ zapojení umožňuje použít prostorové efekty jako je Reverb tak, aby jsme měli nad použitím modulačních efektů kontrolu a variabilitu.

Insert vs Send

Od doby analogového nahrávání máme 2 způsoby, jak vkládat zvuku do cesty efekty, které používáme při mixu. Jedná se buď o insert nebo send zapojení.

Inserty používáme tam, kde potřebujeme tvarovat zvuk v jeho základních vlastnostech. Jinak řečeno, zvuk skrz efekt prochází na 100% a mění ho. Např. ekvalizér a kompresor je zapojený v insertu.

Sendy představují jiný koncept – zvuk z dané stopy rozdělíme a v libovolné intenzitě odesíláme do sběrnice ve které je vložený efekt. Zvuk se poté vrací zpět na základní stopu.

Jaká je logika těchto zapojení?

Základní vlastnosti jednotlivých stop musíme upravovat zvlášť. Jinak budeme ekvalizovat kopák a jinak zpěv. Stejně rozdílné bude použití komprese na kytarách nebo na base. Protože stopy musíme upravit tímto způsobem, vkládáme efekty do insertu stop.

Pokud, ale chceme např. stejný dozvuk pro celou sadu bubnů, můžeme použít send zapojení přes FX stopy. Zde získáme hned několik výhod.

Nastavení je rychlejší, protože nemusíme vkládat stejný efekt do stop opakovaně. Protože send odesílání funguje v podstatě jako fader, můžeme i při použití stejné sběrnice dosáhnout >různé hloubky efektu. A to velmi kontrolovaně. A v neposlední řadě tím snížíme zátěž celého systému, hlavně u procesů jako je reverb, které jsou na zdroje počítače nejnáročnější.

Video

Cubase – FX Tracky

SHARE IT:

Comments are closed.