Cubase – MIDI Transponování

Cubase – MIDI Transponování

Jak nejrychleji transponovat midi tracky v Cubase? Můžeme rychle změnit tóniny midi tracků? K výsledku se můžeme dostat více způsoby, záleží zda chceme transponovat jednotlivé party či celý projekt.Cubase nabízí mnoho cest jak s midi tracky manipulovat.

MIDI Transponování

MIDI představuje zpravidla základní formát, který v domácím studiu používáme pro položení základů nahrávky. Pokud potřebujeme napsat novou píseň, zpravidla začneme základní kostrou vytvořenou z midi a virtuálních nástrojů.

Jedním z důvodů je, že midi nám na rozdíl od audia umožňuje velmi rychle změnit formální obsah stop. Je běžné, že při psaní experimentujeme a hledáme optimální tóniny např. pro posazení zpěvu atd.

V takové situaci potřebujeme transponovat obsah midi stop. Cubase nabízí mnoho postupů jak toho dosáhnout.

Lokálně nebo globálně?

Metoda, kterou zvolíme je závislá na tom, jakou úpravu chceme udělat. Chceme upravit pouze část jedné stopy? Nebo potřebujeme naopak upravit harmonii celé nahrávky? Potřebujeme změnit celou nahrávku do začátku do konce nebo pouze v určitém místě?

Každá situace má jiné řešení.

Lokální úprava

Pro místní úpravu partu v jedné stopy představuje nejjednodušší řešení otevření partu a ruční přetažení obsahu stopy.

Podobný efekt dosáhneme pomocí transpozice v Info Line. Tuto lištu nalezneme v horní části programu.

Třetí cestu představuje použití midi transpozice z menu MIDI.

Čtvrtý způsob je použití tzv. MIDI Modifiers. Stejně jako audio stopy MIDI tracky umožňují použití plugin. MIDI Modifiers vložíme do MIDI Insertu MIDI/INSTRUMET tracku. Tento plugin umožňuje upravit parametry konkrétního midi tracku včetně transpozice.

Tyto postupy používáme tam, kde chceme rychle upravit konrétní část partu.

Globální úprava

V případě, že chceme upravit celý projekt máme k dispozici dvě funkce.

Root Key

Tuto funkci nalezneme také v horní liště – Info line. Princip funkce je v detekování harmonie v midi partu. Označíme dané party a řekneme nejdříve Cubase o jakou toninu se jedná. Stejně označené tracky poté transponujeme výběrem tóniny ze stejné tabulky.

Transpose Track

Druhý způsob představuje Transpose Track. Tento track musíme založit podobně jako jiné tracky v Cubase. Do tracku „nakreslíme“ nástrojem tužky segmenty v kterých můžeme zvýšit či snížit výšku ladění o půltóny.

Transpose Track aplikuje změnu na celý projekt, na všechny party.

Global Transpose

Jedním z problémů, který přináší Transpose track je, že transponuje všechny midi informace v projektu včetně stop bubnů. Ty z podstaty věci transponovat nechceme. Pak by nám např. místo virblu hrál činel a podobně.

Aby jsme vyloučili daný part či track z úprav Transpose trackem použijeme v info line funkci Global Transpose. Pokud je part nastavení na Follow – bude do transpozice zahrnutý. Kastavením na Indipendent – bude na nastavení Transpose tracku nezávislý.

Video

Cubase – MIDI Transponování

SHARE IT:

Comments are closed.