Cubase – Mix Configuration

Cubase – Mix Configuration

Při míchání je třeba koncentrovat se maximálně na zvuk samotný. Vše co nás zdržuje či odvádí od míchání je třeba eliminovat. Jedním z problémů je rychlé nalezení konkrétní stopy, kterou potřebujeme upravit. K tomu slouží v DAW různé funkce, které dokáží tracky filtrovat, nebo jejich zobrazení nastavit podobně jako preset. Podobnou funkci máme k dispozici i v Cubase – Mix Configurations.

Rychlý mix=lepší výsledek

Výše uvedený nadpis může být trochu zavádějící. Samozřejmě, míchat rychle samo o sobě smysl nedává, pokud nemícháme dobře. Ale velmi důležité je, aby nás nic zbytečně nerušilo v soustředění na samotný zvuk.

První dvě až tři hodiny jsou při míchání rozhodující. Čím déle mícháme, ztratíme nevyhnutelně odstup, který máme při prvním poslechu mixu. Čím rychleji dosáhneme základního vytvarování mixu, tím lépe.

Předpokladem pro rychlý mix je i schopnost rychle dosáhnout na místo, které potřebujeme momentálně upravit.

K tomu máme v DAW funkce filtrování a možnost nastavit si vzhled mixu, který uložíme jako preset. V Cubase má tato funkce název Mix Configuration.

Mix Configuration

Mix Configuration nalezneme v horní liště mixu. Má 3 základní funkce.

Filtrování dle typu stop

Při vysokém počtu stop v mixu lze stopy filtrovat na základě jejich typu. V meníčku si vybereme například pouze audio stopy, grupy a fx stopy. Tyto druhy stop se pak zobrazí v mixu. V levé liště Cubase mixu máme podobnou funkci s názvem Visibility. Ta nám umožňuje filtrovat jednotlivé stopy.

Filtrování dle obsahu stop

Hned vedle máme menu, které nám nabízí filtrování na základě obsahu stop v hlavním pracovním okně. Např. máme možnost vyfiltrovat v mixu pouze ty stopy, které mají nějaký obsah. Nebo stopy, které mají obsah a zároveň se tento obsah nachází pod pozicí kurzoru.

Skvělý je také příkaz s dlouhým názvem: „Show Channels that are connected to the First Selected Channel.“ Tak můžeme vyfiltrovat stopy, které mají mezi sebou vazby. Např. označíme audio stopu v mixu. Pokud je dále zasílána do grupy a souběžně do FX stopy a signál dále putuje do master výstupu, můžeme celý tento řetězec vyfiltrovat jedním příkazem.

Mix Configuration

Aby jsme nemuseli některé kombinace nastavovat opakovaně ručně, můžeme si celé nastavení uložit pomocí třetí funkce Mix Configuration. Ta funguje jako preset, který můžeme vyvolat a vrátit se tak do konkrétního nastavení zobrazených stop a racků v mixu.

Video

Cubase – Mix Configuration

SHARE IT:

Comments are closed.