Cubase VARIAUDIO – Jak Doladit Více Stop NAJEDNOU

Cubase VARIAUDIO – Jak Doladit Více Stop NAJEDNOU

Cubase VARIAUDIO – Jak Doladit Více Stop NAJEDNOU? Lze snadno upravit sbor, či jiný vícestopý záznam? Jak se tako editace dělá v Cubase editoru Variaudio?

Editace více stop

Před mixem se chceme mít připravené stopy tak, aby vše nejen drželo dohromady rytmicky i intonačně.
Součástí přípravy stop na mix je úprava timingu i ladění. Tyto zásahy vyžadují čas a bývají v přípravě stop na mix nejnáročnější.

Situace je ještě složitější pokud chceme takto upravit vícestopý záznam stejné informace. Např. sborů nebo stopy vrstvených kytar.

Rytmické srovnání nám umožňuje v Cubase novější editor s názvem Audio alignment. Ten nám pomůže vyřešit rytmické nesrovnalosti. Problém je jak vyřešit intonační část nahrávky.

Variaudio

V případě Cubase máme možnost použít editor audio stop Variaduio. Skrz něj můžeme upravit více stop z jednoho místa. Variaudio je editor, který umožňuje změnit výšku a délku tónu. Dvojklikem na audio stopu se nám editor otevře a je připravený k použití.

V otevřeném editoru spustíme analýzu stop. Pro možnost upravit více stop najednou zaklikneme funkci Show All Selected Events. Ta nám zobrazí všechny označené stopy v hlavním projektu. Pokud tuto funkci nespustíme, stopy se v editoru neobjeví.

Pro lepší orientaci v editoru použijeme v ikoně paleta nastavení Auto. Toto nastavení nám vybarví každou související stopu jednotnou barvou. V jednotlivých vrstvách můžeme volně přecházet. Aby to bylo přehlednější, Cubase nám jednotlivé stopy vybarví.

Poté již můžeme upravovat jednotlivé segmenty jak jednotlivě, tak jako celek.

Video

[thrive_leads id=’6350′]

Cubase VARIAUDIO – Jak Doladit Více Stop NAJEDNOU

SHARE IT:

Comments are closed.