Hloubka Mixu

Hloubka Mixu

Hloubka mixu, není jen otázka dozvuků. Plastičnost nahrávky je tvořená více kroky. Předozadní rozložení vytváří vjem kdy jsou některé informace blíže a některé dál. Tento kontrast je důležitý proto, aby nahrávka nepůsobila ploše. Jaké možnosti kromě použití dozvuků máme?

3D Mix

Prostor mixu si můžeme představit jako třírozměrný prostor. Nejen, že definujeme „horizontální“ šířku nahrávky panoramou a „vertikální“ osu poměrem hlasitostí a ekvalizaci. U mixu chceme také vytvarovat předozadní osu. Tím myslíme hloubku a plastičnost jednotlivých stop i mixu jako celku. K tomuto cíli můžeme použít více nástrojů než jen dozvukové pluginy.

Základní definování prostoru

Překvapivě základní nástroj pro definici prostoru je fader hlasitosti a panorama. Tím jak poměrujeme jednotlivé stopy v hlasitosti, vytváříme základní informaci o tom co je blíže a co je více vzdálené. Hlasitější zvuky jsou nám pocitově blíž a naopak.

I panorama, která pomáhá separovat jednotlivé informace od sebe tak přispívá nejen k rozložení ve stereu ale i k lepšímu chápání kde se daný zvuk v předozadní ose nachází.

Dozvuky

Hloubka mixu je zpravidla spojována s použitím dozvuků. Ty jsou samozřejmě nedílnou součástí celého procesu. Dozvukovací efekty nám pomáhají definovat a dosadit chybějící informaci o prostoru. Ta nám v mixu často schází, kvůli nutnosti nahrávat zblízka.

Stejně jako u jiných efektů musíme reverby vhodně skládat k sobě tak, aby jsme získali kontrast mezi tím co je blíže a co je více vzdálené. Někdy samozřejmě chceme spojit nahrávku jedním prostorem. Je ale důležité vnímat i to, že jednotný dozvuk může nahrávku zploštit.

Kompresor

K definici vzdálenosti je možné použít i kompresor. Pokud vyostříme transientní náběhy, získáme u stopy větší pocit přítomnosti. Stejně tak můžeme zvuk zakulatit a posunout hlouběji do prostoru mixu.

Ekvalizér

Podobně můžeme použít ekvalizaci. Pokud snížíme vysoké frekvence, dojde ke stejnému efektu jako u reálné situace, kde se nám zdroj zvuku fyzicky vzdaluje a vysoké frekvence se ztrácí. Tento jev můžeme využít i v mixu.

Mid Side Efekty

Velkým pomocníkem k definování 3 prostoru mixu jsou efekty s Mid Side nastavením. Jak komprese, tak ekvalizace s tímto vybavením umožňují zvětšit rozdíl mezi středem a stranou stopy či nahrávky. Tím získáme širší a hlubší mix.

Video

Hloubka Mixu

SHARE IT:

Comments are closed.