Studio One 5 – Editace bubnů na tempo projektu

Studio One 5 – Editace bubnů na tempo projektu


Jak editovat bubny ve Studio one? Editace bubnů na tempo projektu tvoří základ většiny současných nahrávek. Ať již s tímto typem úprav souhlasíme či ne u moderní hudební produkce se setkáváme s tím, že bubny se před samotným mixem srovnají na tempo projektu. Jak tuto editaci provést ve Studio One 5?

Editace bubnů na tempo projektu

Takový zásah je poměrně náročný, pokud by jsme ho dělali ručně. Proto nám Studio One nabízí sadu editačních nástrojů, které nám pomohou tuto úpravu udělat snadno a rychle.

Editace bubnů na tempo projektu

Editace bubnů je specifická.. Pokud si představíme běžný záznam bubnů, jedná se o multi – náběr čítající 10 – 15 stop. Bubny snímáme jak zblízka, tak i z větší vzdálenosti. Tak vzniká mezi mikrofony určitý vztah, protože zvuk na kontaktních mikrofonech se dostává do záznamu dříve než zvuk jdoucí např. do overheadu nebo room mikrofonů. Časový rozdíl, který takto vznikne musíme zachovat i při editačních úpravách.

Chceme-li opravit např. pozdě jdoucí úder na virbl, nemůžeme posunout pouze stopu virblu. Celou úpravu musíme provést na všech stopách bubnů. Pokud by jsme změnili pouze stopu virblu, změníme tak vztah, který máme mezi mikrofony. Zvuk se bude fázově obracet a celkově se nám rozpadne.

Quantizing nebo Slicing?

Pro úpravu můžeme použít dvě metody. Kvantizační nebo střihovou.

Kvantizační metoda natahuje a smršťuje zvuk bez ztráty ladění. Jedná se tedy o tzv. Time Stretching. (Bohužel terminologie je v případě Studio One odlišná od běžného standardu a je zde použitý termín Quantize).

Slicing je metoda, kdy se jednotlivé údery od sebe oddělí střihem a poté se fyzicky posunou na správné místo.

Kvantizační způsob je i u dnešních pokročilých algoritmů úprava, která může zvuk zhoršit. U bubnů může dojít k snížení kvality zvuku. Např. u činelů je tato degradace nejvíce patrná.

Proto u bubnů zpravidla volíme cestu střihu a posuvu. Jak to udělat si vysvětlíme v následujícím textu.

Slicing ve Studio One

Proto aby tato metoda fungovala, musíme dodržet určitou posloupnost kroků. Základní princip jsme popsali výše. Chceme vytvořit střih u jednotlivých úderů a ty pak jako celek posunout na správné místo.

Aby to fungovalo vycházíme z předpokladu, že jsme nahrávali projekt na pevné tempo, nebo alespoň známe tempo ve kterém by měl výsledný produkt být. To nastavíme jako první, ale spíše vycházíme ze situace, kdy bylo tempo nastaveno před nahráváním a track bubnů nám okolo tohoto tempa plave.

Postup editace bubnů na tempo projektu

1.Určení tracků pro synchronizaci

První krok je výběr tracků, které budou použité pro střih celých bubnů. Jinak řečeno, ty které určíme jako nejdůležitější pro detekování a úpravu celého partu. Zpravidla to je kick a snare, které tvoří páteř rytmu.

2. Detect Transient

Druhý krok je detekování transientních náběhů jednotlivých úderů. Klikem pravé myší na vybranou stopu otevřeme menu a vybereme funkci: Detect Transients from the Audio. Nebo můžeme použít Bend panel z horního menu funkce Analyze.

Studio One 5 – Editace bubnů na tempo projektu

Studio One vytvoří tzv. Bend Markery vertikální modré čáry, na začátku každého úderu.

Studio One 5 – Editace bubnů na tempo projektu

3. Edit pomocí Treshold

Vytvořené markery nemusí být přesně tam, kde je potřebujeme. Např. některé tišší údery které jsou pouze přeslech nechcem do této analýzy zahrnout. Úpravou parametru Treshold (horizontální táhlo v horním menu) nastavíme jak hlasité údery budou pro střih použité a které již ne.

4. Kontrola a ruční začištění

Vždy před střihem celou stopu zkontrolujeme. Parametr Treshold je užitečný, ale může se stát, že některé údery musíme začistit ručně. Proto stačí v horní liště otevřít nástroj Bend tool.

Při pohybu nad stopou se kurzor změní na speciální nástroj který klikem a dvojklikem přidá či odebere Bend Marker.

5. Group Track

Proto, aby Studio One vědělo, které stopy má do střihu zahrnout je třeba celou sekci bubnů spojit pomocí funkce Group. Bez tohoto spojení nebude úprava fungovat. Vytvoření grupy je snadné.

Vyberte stopy které chcete do grupy zahrnout na hlavičce stop. Klikem pravé myši na jakýkoliv track otevřete menu a v něm vyberete Group Selected Tracks Nebo jednodušeji, stačí použít klávesovou zkratku [Ctrl]/[Cmd]+G.

6. Nastavení Bend Panel

V tento moment jsou stopy připravené pro samotný střih. Na vybraných stopách máme detekované markery a stopy jsou svázané funkcí Group Selected Tracks. Nyní můžeme postoupit k nastavení samotného střihu a kvantizace.

Bend panel je sada nástrojů, která nám umožní nastavit jak se celá akce provede. Ten otevřeme v horní liště základních nástrojů.

Detection section

Můžeme nastavit dva módy pro detekci tranisentů. Pokud nám nestačí Standard mód, můžeme použít mód Sensitive.

Bend Marker section

Zde můžeme přidávat, ubírat jednotlivé markery. Máme zde také parametr Treshold, který má formu slideru. Tím upravíme které údery budou do analýzy zahrnuté. Tak jak jsme to vysvětlovali v postupu výše.

Track section

Důležité nastavení máme v části Track section. Zde si v roletce vybereme zda použijeme Timestretch mode (tedy smrštění či prodloužení zvuku bez ztráty ladění) či Slice – střih u jednotlivých úderů.

Vidíme zde také zda jsou stopy spojené v Grupě.

Studio One 5 – Editace bubnů na tempo projektu

A další důležité nastavení nalezneme v menu Guide. Zde vidíme všechny stopy které máme ve vytvořené grupě. V menu si vybereme, které tracky budou zahrnuté do střihu (u kterých jsme předním nadefinovali markery).


Action section

Další šikovné nastavení nalezneme v části Action

Autofades – Studio One automaticky propojí jednotlivé segmenty, které nám střihem vzniknou pomocí fade a crossfade prolnutí. Tato funkce nám ušetří spoustu času, protože nemusíme tyto prolnutí dělat ručně.

Autofill – pokud stopy rozstřihneme a pusuneme kvantizací, vzniknou na některých místech nespojené mezery. Funkce Autofill tyto mezery spojí, aby celý part zněl konzistentně.

Merge – Chceme-li aby se party pro procesingu opět spojili do jedné stopy, použijeme funkci Merge.

Quantize – Opět je zde použitý slider, který nám umožňuje nastavit “intenzitu” kvantizace. Vyšší číslo – přesnější kvantizace.

Apply – tímto příkazem spustíme celou akci.

Pokud se tedy vrátíme zpět na začátek bodu 6, máme více možností jak celou akci nastavit.

1.Nastavíme algoritmus, který použijeme (Detection)
2.Zkontrolujeme všechny markery, případně je doupravíme (Treshold / ruční začištění)
3.Nastavíme parametr Guide.
4.V části Track section zvolíme Slice (defaultně je nastaveno Quantize – Timestretchingová metoda).
5.Zvolíme zda chceme použít funkci Autofades, Autofill, Merge.
6.Nastavíme úroveň kvantizace (Slider Quantize)
7.Spustíme celou úpravu příkazem Apply

7.Kontrola

I když celému nastavení věnujeme péči je třeba výsledek vždy zkontrolovat. Jedná se stále o “strojovou” úpravu, dle globálního nastavení. Téměř vždy se stane, že nějaký úder se dosadí jinam než má, některé spoje nejsou čisté, některá místa se nespojí vůbec.

Vždy upravené stopy kontrolujeme a případné chyby ještě ručně začistíme.

Video

[thrive_leads id=’6276′]

Celá série Studio One na blogu oToman Studia

Studio One – NÁZEV DÍLU

Studio One 5 – Editace bubnů na tempo projektu

SHARE IT:

Comments are closed.