Jak Nahrát KYTARU s Virtuálním Zesilovačem

Jak Nahrát KYTARU s Virtuálním Zesilovačem

Jak Nahrát KYTARU s Virtuálním Zesilovačem? Jaké je správné nastavení kytary, převodníku, virtuálních ampů pro nahrávání v domácím studiu? Jak nastavit gain a hlasitost v celém řetězci?

Virtuální Amp v domácím studiu

Využití virtuálních zesilovačů je součástí nahrávacích technik v nahrávacích studiích. Obzvlášť v domácím studiu je to možnost jak vytvořit zvuk bez nutnosti vybudit hlasitý aparát v domácím prostředí. Výběr je dnes široký a kvalita virtuálních Amp zesilovačů je téměř totožná s reálným analogovým řetězcem.

Při nahrávání tohoto typu signálu je vhodné zachovat několik věcí, aby jsme získali z virtuálního zesilovače maximum.

Hi-Z Vstup převodníku

Pro přímý záznam z kytary do převodníku použijeme Hi-Z input. Ten je lépe připravený na ideální zisk signálu z kytar nebo bas. Kytara není to samé jako mikrofon. Hi-Z je vysokoimpendanční vstup z kterého je zvuk více brilantní a dynamický. Běžný linkový vstup není ideální, zvuk bude méně brilantní a více pod dekou.

DI Box

Pro elektrické ošetření signálu, můžeme použít i DI Box. Ten nám umožní zbavit se parazitních zvuků, ale i rozbočit signál, pokud by jsme chtěli nahrát jak čistý zvuk kytary, tak živý aparát zároveň.

Správně natavený Gain

Nastavení Gainu pro záznam se řídí stejným pravidlem jako jakýkoliv jiný signál, který v audio formátu nahráváme. Hlídáme, aby nám energie signálu nepřekročila hodnotu -10 dBFS. Nechme si rezervu a hlídejme, aby se nám zvuk digitálně nezkreslil.

Interní Gain

Virtuální zesilovače mají svůj ideální spot pro hlasitost, stejně jako živé aparáty. Tyto pluginy se vytvářejí tak, aby reagovaly podobně jako živý zesilovač. Ideální hlasitost je pro interní zpracování cca -18 dBFS.

Změnu barvy zesilovače (který jako živý zesilovač) reaguje na změnu intenzity signálu řídíme nastavením prvku Gain v Pluginu a výstupním Master hlasitostí.

Export hotového zvuku

Není problém míchat zvuk z Amp simulátorů přímo v mixu. Pro snížení zátěže systému můžeme zvuk vyexportovat se zvukem aparátu a ten pak vypnout. Podstatnější je, že vytvoříme zálohu zvuku i do budoucnosti.

Video

[thrive_leads id=’6350′]

Jak Nahrát KYTARU s Virtuálním Zesilovačem

SHARE IT:

Comments are closed.