Jak nastavit Dynamický Treshold Kompresoru?

Jak nastavit Dynamický Treshold Kompresoru?

Jak řešit situaci v mixu, pokud máme zvuk s postupně narůstající intenzitou, který potřebujeme upravit kompresorem? Aby byla reakce kompresoru stále stejná, je třeba použít trik s dynamickým nastavením Tresholdu. Zvuk je pak dynamicky upravovaný stále stejnou intenzitou od nejtišší po nejhlasitější část.

Dynamická kontrola dynamiky?

Nadpis může být matoucí, ale lze dynamiku kontrolovat dynamicky? Jinak řečeno, lze přizpůsobit dynamické efekty změnám hlasitosti stopy?

Takto pospáno to vypadá nelogicky. Podstatou komprese je, že dynamiku kontrolujeme kompresorem, který se nepřizpůsobuje signálu, ale svým zásahem přizpůsobuje signál k požadovanému výsledku.

Jinak řečeno, kompresor snižuje hlasitost tracku do větší „roviny“ než to, že se adaptuje na příchozí signál. Smyslem samozřejmě je, nastavit kompresor jako „automatizovaný fader“, tak aby již sám srovnal hlasitost celého tracku.

Přesto může nastat situace, kdy takové nastavení nelze použít.

Zvuky s velkým dynamickým rozsahem

Představme si situaci, kterou ukazuji ve videu. Ve stopě virblu máme part, kdy narůstá intenzita zvuku téměř od ticha k plnému dynamickému rozpětí, to znamená plné ráně doprovodu.

Tento „nájezd“ zvuku můžeme najít i v jiných nástrojích. Zvuk tedy roste z ticha až do plné dynamiky, kde nadále zůstává.

Pokud chceme na takový part aplikovat kompresor, představuje to problém. Buď nastupující rány kompresorem projdou bez úprav, nebo při nastavení, které tiché pasáže zachytí bude v plné dynamice kompresor zabírat příliš.

Takovou situaci lze řešit více způsoby.

Můžeme použít více kompresorů s různým nastavením. Můžeme „nájezdovou“ část zvuku vložit do extra stopy a upravit zvlášť. Nebo můžeme nastavit kompresor tak, že jeho Treshold bude klouzavý.

Dynamický Treshold

Dynamické efekty jsou dnes běžnou součástí nahrávacích studií. Jejich funkce nicméně pracuje s pevně nastaveném Tresholdem – prahem od kterého začne efekt pracovat.

V případě, že se nacházíme v situace výše popsané, můžeme použít automatizaci pro změnu nastavení Tresholdu.

Nastavovat takto celý mix by nedávalo smysl, ale v případě narůstajícího partu, který se zpravidla vyskytuje v mixu jen občas, můžeme použít tuto techniku.

Princip je jednoduchý. Pomocí funkce automatizace nastavíme Treshold parametr kompresoru tak, aby jsme do něj dostali stejný objem signálu od nástupu až po plnou dynamiku.

Skvěle nám poslouží vizuální měřák který např. nalezneme u kompresoru Fab Filter. Vidíme přesně, kolik signálu prochází efektem v každé fázi jeho hlasitosti.

Tak se stává celý efekt dynamickým ve vztahu vstupní hlasitosti signálu.

Video

Jak nastavit Dynamický Treshold Kompresoru?

SHARE IT:

Comments are closed.