Jak odstranit maskování vytvářením „kapes“ ekvalizérem

Jak odstranit maskování vytvářením „kapes“ ekvalizérem

Maskování je jev, kdy silnější zvuk překrývá ve stejném frekvenčním pásmu zvuk tišší. Technika vytváření kapes v ekvalizaci pomůže vybalancovat část mixu soupeřící o místo. Jak odstranit maskování vytvářením „kapes“ ekvalizérem si vysvětlíme v tomto článku.

Jak odstranit maskování

Představme si situaci, kdy chceme v mixu dobře prosadit zároveň basu a kopák. Tyto dva zvuky z podstaty soupeří v mixu o místo . Jejich frekvenční těžiště se překrývá.

Pokud oba zvuky ekvalizací zvýrazníme, pouze problém více zviditelníme. Oba zvuky budou v kontextu mixu méně srozumitelné a budou soupeřit o místo. Jev, kdy silnější zvuk překrývá ve stejném frekvenčním pásmu zvuk tišší nazýváme maskování.

Aby jsme dostali pod kontrolu situace jako v příkladu s basou a kopákem, použijeme jednoduchý trik.

Pockteting neboli vytváříme kapsy

Jak tato technika funguje?

Nejdříve si musíme ujasnit, který zvuk bude dominantní. V příkladu z videa je to basa. Najdeme frekvenci, která je pro basu charakteristická a tu zvýrazníme. Ve videu je to 130 Hz. Poté přizpůsobíme tomuto nastavení kopák. Identifikujeme jeho základní frekvenci a tu také zvýrazníme. V případě videa je to 100 Hz.

V tento moment máme definované základní frekvence obou zvuků.

Nyní můžeme udělat druhý krok jak odstranit maskování a vytvořit „kapsy“ v každém tracku. Frekvenci, kterou jsme v jednom zvuku zesílili ve zvuku druhém potlačíme. Jedná se tedy o zrcadlovou ekvalizaci kdy v opačném zvuku vytvoříme větší prostor pro zvýrazněnou frekvenci ve zvuku prvním. Tento zásah nám lépe definuje oba nástroje a zároveň nechává dostatek místa pro frekvence, které jsou pro daný zvuk dominantní.

Vytváření kapes v jednotlivých složkách mixu je technika která vede ke kontrole celého mixu. Při míchání mějme vždy na paměti slovo rovnováha, jak základní cíl, kterého chceme dosáhnout.

Video

Jak odstranit maskování vytvářením „kapes“ ekvalizérem

SHARE IT:

Leave a Reply