Jak odstranit maskování vytvářením „kapes“ ekvalizérem

Jak odstranit maskování vytvářením „kapes“ ekvalizérem

Maskování je jev, kdy silnější zvuk překrývá ve stejném frekvenčním pásmu zvuk tišší. Technika vytváření kapes v ekvalizaci pomůže vybalancovat část mixu soupeřící o místo.

Maskování

Představme si situaci, kdy chceme v mixu dobře prosadit zároveň basu a kopák. Tyto dva zvuky z podstaty soupeří o místo v mixu. Jejich frekvenční těžiště se překrývá. Pokud oba zvuky ekvalizací zvýrazníme, pouze problém více zviditelníme. Oba zvuky budou v kontextu mixu méně srozumitelné a budou soupeřit o místo. Jev, kdy silnější zvuk překrývá ve stejném frekvenčním pásmu zvuk tišší nazýváme maskování.

Aby jsme dostali pod kontrolu situace jako v příkladu s basou a kopákem, použijeme jednoduchý trik.

Pockteting neboli vytváříme kapsy

Jak tato technika funguje?

Nejdříve si musíme ujasnit, který zvuk bude dominantní. V příkladu z videa je to basa. Najdeme frekvenci, která je pro basu charakteristická a tu zvýrazníme. Ve videu je to 130 Hz. Poté přizpůsobíme tomuto nastavení kopák. Identifikujeme jeho základní frekvenci a tu také zvýrazníme. V případě videa je to 100 Hz.

V tento moment máme definované základní frekvence obou zvuků.

Nyní můžeme udělat druhý krok a vytvořit „kapsy“ v každém tracku. Frekvenci, kterou jsme v jednom zvuku zesílili ve zvuku druhém potlačíme. Jedná se tedy o zrcadlovou ekvalizaci kdy v opačném zvuku vytvoříme větší prostor pro zvýrazněnou frekvenci ve zvuku prvním. Tento zásah nám lépe definuje oba nástroje a zároveň nechává dostatek místa pro frekvence, které jsou pro daný zvuk dominantní.

Video

Jak odstranit maskování vytvářením „kapes“ ekvalizérem

SHARE IT:

Leave a Reply