Jak pracovat s virtuálním bubeníkem

Jak pracovat s virtuálním bubeníkem


V domácím nahrávacím studiu máme často jedinou možnost jak vytvořit stopu bubnů v našem projektu. Tu představuje použití virtuálního bubeníka. Jak takový software použít si ukážeme v tomto příspěvku.

Co je virtuální bubeník?

Jedná o software, který umí přijímat midi informace, na jejichž základě pak spouští konkrétní zvuky bubnů. V projektu vytvoříme midi stopu a „naprogramujeme“ midi údaj, kterým definujeme kdy a jak se konkrétní zvuk spustí. Virtuální bubeník tuto informaci přijme a spustí daný zvuk.

3 způsoby jak napsat midi part

Máme tedy nastavenou cestu – midi stopa – virtuální bubeník. Nyní chceme vytvořit samotný part bubnů. Noty můžeme zadávat více způsoby.

Buď vkládáme již přednastavené paterny. Většina virtuálních bubeníků má předpřipravené knihovny s doprovody. Ty jednoduše vložíme do projektu. To je nejjednodušší a nejrychlejší způsob jak vytvořit doprovod v projektu.

Druhý způsob je zadávání not pomocí midi kontroleru. Tím je zpravidla midi klávesnice. Může mít ale i jinou podobu, např. jako pady, které mají namapované jednotlivé zvuky. Zde aktivujeme záznam a můžeme daný part nahrát živě. Ten pak můžeme upravovat v midi editoru.

Třetí možnost je ruční zadávání not. Tato metoda je nejpomalejší, ale zpravidla máme nejvíce kontroly nad celým procesem. Ale i zde můžeme využívat možností kopírování partů a přenášení jedné informace skrz celý projekt dál.

Artikulace a detaily

To, aby jsme dosáhli co nejlepšího výsledku, je dobré pracovat s artikulací jednotlivých úderů. Nejlepší způsob je představit si, jak by daný part hrál živý bubeník. Živý hráč má zpravidla jisté nepřesnosti, které, ale přinášejí do partu živost a nahodilost.

Takže můžeme např. pomocí parametru velocity měnit intenzitu jednotlivých úderů, a tím i jejich barvu, pokud samply, které spouští virtuální bubeník mají dostatečný počet vrstev jednotlivých zvuků.

Stejně tak můžeme, lehce oddálit údery od přesných dob v taktech. Pokud používáme kvantizaci, můžeme jí nastavit tak, aby měla jistou míru“ nepřesnosti“.

Video

Jak pracovat s virtuálním bubeníkem

SHARE IT:

Leave a Reply