Jak připravit mix na mastering

Jak připravit mix na mastering

Co vše je třeba udělat aby byl mix připravený pro mastering?

Jak připravit mix na mastering?

Mix a mastering jsou dva základní produkční kroky, které na sebe navazují. Jak hotový mix připravit na mastering?

Ujistěte se že je mix hotový

O.k. na první pohled banální rada. Je, ale mix opravdu již hotový? Jsme si jistí, že podáváme nahrávku na finalizaci v nejlepší možné formě? Mastering není proces, který změní špatný mix na skvělou nahrávku. Ujistěte se kontrolou na více posleších s kratší pauzou, že mix je opravdu připravený na master.

Ujistěte se že je mix technicky čistý

Mastering zesílí vše co je v mixu obsaženo. I chyby. Prasknance, lupance, špatně začištěné stopy. Zkontrolujte zda mix tyto chyby neobsahuje. Obzvláště věnujete solo poslech vokálům. Tam bývají tyto chyby nejčastější

Zkontrolujete správnou hlasitost/dynamiku mixu

Mastering při zvyšování hlasitosti pracuje s dynamikou mixu. Pokud je celý mix příliš hlasitý (v master výstupu se pohybujeme těsně pod maximem) není v masteringu dostatek prostoru pro další manipulace. Držte hlasitost mixu na nižších hodnotách okolo -10 až -6 dBFS

Odstraňte z master výstupu Limiter

Někdy používáme v master výstupu limiter. Pro kontrolu jak bude mix znít i po výsledném masteringu. Pokud exportujeme mix, vždy limiter vypneme.

Vypněte všechny zbytečné pluginy

V master výstupu můžeme mít pluginy pro měření zvuku. Např. pluginy jako Sound Checker, Tonal Balance a podobně. Tyto pluginy mohou výsledný export ovlivnit. Je lepší tyto efekty vždy vypnout dříve, než provedeme finální export.

Odsazení začátku a konce mixu

Nechávejte před i za mixem více místa. Pro mastering je lepší, pokud není mix vyexportovaný přesně na začátku a konci wawu. Navíc, na konci mixu doznívají často efekty, které vizuálně v mixu nevidíme.

Exportujte nejlepší možný formát

Mix pro master zpravidla exportujeme ve formátu Waw. Pro jeho rozlišení použijeme alespoň to, ve kterém se projekt míchal. Samplovací frekvenci použijeme stejnou jako je použita v projektu. Bitová hloubka by měla být nejméně 24 bitů. Pro větší dynamičnost signálu můžeme použít i bitovou hloubku vyšší.

Vždy zkontrolujte vyexportovaná data

Vždy poslechem kontrolujte vyexportované soubory. Obzvláště, pokud je posíláme na mastering do jiného studia. Může se stát, že při exportu něco přehlédneme. Např. špatně nastavené lokátory a píseň se nevyexportuje celá. Nebo přehlédnutý export do mona. Jindy je to skrytý plugin v signálové cestě. Někdy se stane i technická chyba v DAW.

Tyto chyby nás mohou stát mnohem více času i peněz. Kontrola není sice příliš zábavná, ale ušetří nám další starosti.

Video

[thrive_leads id=’6350′]

Jak připravit mix na mastering

SHARE IT:

Comments are closed.