Jak v Cubase změnit tempo audio stop funkcí Musical Mode

Jak v Cubase změnit tempo audio stop funkcí Musical Mode


Potřebujete změnit tempo již nahrané audio stopy? V takovém případě musíme v Cubase sáhnout po funkci s názvem Musical Mode. Jak tato funkce funguje si ukážeme v tomto příspěvku.

Audio vs Midi

Změnit tempo u midi stopy je snadné. Stačí změnit základní tempo celého projektu a midi date se této změně přizpůsobí. Jinak je tomu ale u audio souborů. Proto, aby jsme dosáhli změny tempa bez změny ladění je třeba technicky složitější proces než u midi. Midi se ze své podstaty přesouvá jednoduše. Je to pouze digitální informace o pozici noty v projektu. Pokud víme, že nota má pozici např. ve třetím taktu na druhé době, je snadné jí na takové pozici zanechat i v případě změny tempa.

Audio má o proti midi svou pevnou podobu a změnit jeho tempo vyžaduje použití algoritmu, který dokáže audio „přepočítat“.

Musical Mode

Podstatou je, že nám nejde jen o zrychlení nebo zpomalení daného audio souboru. Chceme zachovat jeho jednotlivé úseky v synchronizaci s celým projektem. Takovou funkci nalezneme v Cubase pod názvem Musical Mode.

Pokud nastavíme Wav soubor v projektu v Cubase na Musical Mode, software ví, že má každou změnu tempa aplikovat i na daný Wav. Celé to vypadá složitě, ale v zásadě se jedná o jednoduchý proces.

Ten si popíšeme ve videu.

Video

Jak v Cubase změnit tempo audio stop funkcí Musical Mode

SHARE IT:

Leave a Reply