Jak vědět kterou frekvenci Ekvalizérem upravit

Jak vědět kterou frekvenci Ekvalizérem upravit

Při použití ekvalizace řešíme otázky:“ Jakou frekvenci upravit? O kolik mám dané pásmo zesílit či zeslabit? Jak si být jistý, že upravuji správné pásmo? Jednoduchý trik, jak nastavit ekvalizaci správně si ukážeme v tomto příspěvku.

Správně použitý ekvalizér

Dobře provedená ekvalizace dokáže otevřít a vyčistit celý mix. Naopak, nevhodně zvolené zásahy mix zneprůhlední a frekvenčně zavřou. Pro začínající zvukaře je důležité, aby věděli jak identifikovat správná místa pro úpravu ekvalizérem. Bez správné strategie, dělají úpravy nahodile, které zvuk mixu spíše zhoršují.

Pro ekvalizaci můžeme použít několik triků, jak lépe identifikovat místa, kde je třeba ekvalizaci provést. Jedním z nich je přepnutí mixu na mono, jiný je ekvalizace v kontextu celého mixu. Jak,ale vědět, že zásah, který provádíme není přehnaný nebo nedostatečný?

Identifikace a správné nastavení

Prvotně, mix či danou stopu vždy podrobíme kritickému posouzení. Klademe si otázky, zda daný zvuk nevyčnívá z celého mixu, zda naopak je dostatečně prosazený, zda nepřekrývá jiné zvuky. Pokud nějaký nedostatek nalezneme, snažíme se ho cíleně ekvalizací upravit.

Celý trik spočívá ve dvou krocích.

Nejdříve vytvoříme pásmo, které hodně zesílíme a procházíme jím frekvence v dané stopě. Pokud narazíme na místo, kde se nám ozve nějaká rezonance, hučení či jiné rušivé frekvence, zkusíme jak široké pásmo je třeba použít úpravou parametru Q.(šířka pásma)

Druhý krok je zjištění jak velké zesílení či zeslabení již jasně identifikujeme. Poté vrátíme parametr gain, tedy sílu nastavení o něco zpět.

Tento postup nám zajistí vědomou a správně nastavenou ekvalizaci.

Video

SHARE IT:

Leave a Reply