Jak vytvořit údernější refrén v mixu

Jak vytvořit údernější refrén v mixu


Úderný refrén je zpravidla nejvíce zapamatovatelná část písně. Aby jsme ho zvýraznili i zvukařsky můžeme použít několik následujících metod.

Jak vytvořit údernější refrén v mixu?

Práce s refrénem písně je důležitá pro co nejlepší vyznění této části. Tu si zpravidla posluchači pamatují jako první. Takže je i na zvukaři, aby dokázal přednést refrén dostatečně účinně.

Základní myšlenkou je, že refrén bývá hutnější a energičtější než je předcházející sloka. Pokud chceme jít na vyšší intenzitu, energičnost, jdeme na ní zpravidla „zdola“. Z menší dynamiky, z užší podoby mixu.

Jde nám tedy o vytvoření kontrastu.

Automatizace

V DAW máme k dispozici funkci automatizace. Tu můžeme použít k „naprogramování“ změn jakýchkoliv parametrů mixu. Od hlasitosti, změny pozice panoramy nebo zapínání efektů. Tu můžeme použít k vybudování údernějšího přechodu z předešlé části skladby na refrén.

Video

Jak vytvořit údernější refrén v mixu

SHARE IT:

Leave a Reply