Jak zálohovat projekty v DAW

Jak zálohovat projekty v DAW

Jak správně zálohovat projekty v nahrávacím software? Jak připravit projekty pro zálohování v Cubase a Studio One? Proč je lepší požít funkce jako je Back up Project v DAW než přímé kopírování kořenových souborů? Co je Track Archive v Cubase?

Jak zálohovat projekty v DAW?

Pro správné zálohování jak z důvodů přenášení celých projektů na jiné úložiště či kopírování projektů jsou v dispozici v nahrávacích softwarech funkce, které zálohují projekty bezpečně s jistotou, že projekty v budoucnosti opět otevřeme.

Zálohou celého projektu myslíme uložení celého projektu v daném DAW s nastavením cest, plugin atd. Nemluvíme zde pouze o zálohování zvukového obsahu projektu.

Bezpečná záloha z prostředí DAW

Zřejmě vás napadne že nejjednodušší variantou zálohy je kopírování kořenových souborů, které si DAW vytváří při zakládání projektu. Taková záloha sice bude zřejmě funkční, ale záloha prostřednictvím nahrávacího software přináší výhody.

Kopírování kořenových souborů neumožňuje zálohovat pouze to co je smysluplné a navíc hrozí to, že po otevření neuvidí DAW cesty k jednotlivým zvukovým souborům. Je zdlouhavé ručně ztracené cesty zpět nastavovat.

Proto jsou DAW vybaveny funkcemi, které nás bezpečnou zálohou provedou.

Cubase

Prepare Archive

V Cubase můžeme zálohování provést ve dvou krocích.

Nejdříve si projekt na archivaci připravíme. V menu Media nalezneme příkaz Prepare Archive. Ten se postará o to, že soubory, které nejsou uložené v kořenové složce médií (to znamená všechny zvukové soubory, které se spojují s konkrétním projektem) překopíruje do kořenové složky projektu. Taková situace může nastat pokud do projektu vložíme zvukový soubor např. z jiného harddisku z nějaké zvukové banky. Tak budeme mít jistotu, že všechny zvukové soubory z projektu budou i v záloze.

Back up Project

Samotnou zálohu provedeme pomocí funkce Back up Project, kterou nalezneme v menu File. Tato funkce vytvoří kopii celého projektu. Při vytváření zálohy máme možnost si vybrat, co vše do zálohy zahrneme. Můžeme vyloučit nepoužitá media, video tracky atd. Tak bude záloha optimalizována a zbavíme se nadbytečných dat.

Track Archive

Trochu jiný způsob archivace máme prostřednictvím funkce Track Archive. Tato funkce slouží k uložení jednotlivých stop s jejich nastavením i obsahem. Trochu se nám prolíná s funkcí Import track from Project (možnost přímého importu stop z jiných projektů) a Template (Vytváření šablon). Jedná se o starší metodu, ale pokud nám stačí export jednotlivých stop (např. soubor virtuálních nástrojů v Instrument traccích) je to možnost jak tuto funkci použít.

Studio One

Podobně jako u Cubase máme ve Studio One k dispozici archivační funkce. V tomto DAW se jedná o funkci s názvem Save to New Folder. Opět se jedná o vytvoření kopie celého projektu s celým jeho obsahem. Vytvoříme prázdnou složku a do ní kopii projektu uložíme.

Video

Jak zálohovat projekty v DAW

SHARE IT:

Comments are closed.