Jaký PLUGIN je NEJLEPŠÍ pro ZPĚV?

Jaký PLUGIN je NEJLEPŠÍ pro ZPĚV?

Jaké pluginy jsou na mix zpěvu nejlepší? Jaké jsou nejpoužívanější pluginy pro úpravy zpěvu ve studiu? Častý dotaz na použití správných plugin pro mix zpěvu zodpovíme v tomto příspěvku.

Mix zpěvu

Málokteré informaci v mixu věnujeme takovou pozornost jako je vokál. Ten je nosnou částí většiny nahrávek. U úprav vokální stopy chceme zachovat nejen barvu, ale i srozumitelnost. Zpěv kromě hlavní melodie předává i další informaci o textu. Proto je nezbytné věnovat vokálu dostatečnou pozornost.

4 pilíře mixu

Každý mix se opírá o 4 základní pilíře.

1. Mix hlasitosti a jejich poměrů (Fader)
2. Umístění v prostoru (Panorama)
3. Úprava frekvenční rovnováhy (Ekvalizace)
4. Úprava dynamické rovnováhy (Komprese)

Tyto 4 piláře představují 80% dobrého mixu. Pokud vyloučíme bod 1. a 2., které neupravujeme pluginy, zbývá nám Ekvalizér a Kompresor. Tyto dva efekty jsou fundamentem pro úpravu většiny stop v mixu. To samé platí pro úpravu vokálních stop.

Ekvalizér

Velmi důležitou částí informace je barva vokálu. To zda je stopa dobře zasazená do kontextu mixu, zda zní příjemně nebo rušivě upravíme ekvalizací.

Ekvalizér je efekt, který nám umožňuje měnit rozložení frekvencí v dané stopě. Vokální stopy jsou zpravidla citlivé na příliš agresivní ekvalizaci. Snažíme se jít cestou odstranění nežádoucích příměsí zvuku. Subbasy, krabicové frekvence, nazální frekvence, sykavky atd. Pokud je identifikujeme a odstraníme, stopa se zpravidla otevře a zní čistěji. Teprve po vyčistění stopy hledáme frekvence, které nám pomůžou stopu v mixu více zvýraznit.

Důležité je pochopit, že mix zpěvu není jen o úpravě vokální stopy samotné. Je třeba upravit i ostatní stopy v mixu. Vytvořit v nich prostor pro vokál.

Kompresor

Kompresor je druhý zásadní efekt pro dobře umíchaný zpěv. Tento efekt nám umožňuje upravit dynamickou rovnováhu stopy.

Obzvlášť zpěv je zpravidla velmi dynamický. To znamená, že v jedné stopě jsou velké rozdíly mezi hlasitou a tichou částí signálu. Takový track se špatně zasazuje do celku mixu. Buď občas hlasitost vyskočí příliš a track je rušivý. Nebo se naopak některé pasáže ztrácejí a nejsou srozumitelné.

Kompresor dokáže tyto rozdíly zmenšit. Vhodným nastavením dosáhneme menších „skoků“ v dynamice. Track bude více konzistentní.

Jaký PLUGIN je NEJLEPŠÍ pro ZPĚV?

Každé DAW obsahuje tyto dva základní procesory. Ekvalizér a kompresor jsou dva nejdůležitější pluginy pro úpravu zpěvu. Pokud jim správně porozumíme, mix zpěvu bude vždy dobrý.

Video

Ovládněte nahrávací studio. Získejte Free Ebook Strategie domácího nahrávacího studia.

Po vyplnění e-mailové adresy vám budu zasílat pravidelné tipy, články, videa,  jak nejefektivněji pracovat se zvukem v domácím nahrávacím studiu.  (Newsletter Blogu oToman Studia)


Vaše osobní údaje zpracovávám na základě těchto podmínek.

Jaký PLUGIN je NEJLEPŠÍ pro ZPĚV?

SHARE IT:

Comments are closed.