Měřící jednotky v DAW

Měřící jednotky v DAW

Jak správně chápat měřící jednotky v DAW? Co je decibel, Peak, RMS, nebo LUFS? Jak se v těchto jednotkách vyznat?

Měřící jednotky v DAW

V nahrávacích softwarech naraíme na více měřících jednotek, které jsou matoucí. Jak správně jednotlivé jednotky používat?

Decibel

Decibel je jednotka, kterou používáme v určitém vztahu ke konkrétní situaci. Je to odvozená jednotka, která zjednodušuje měření akustického tlaku v Pascalech. Protože se tato jednotka pohybuje v sedmimístných řádech, používá se decibel. Ten pomocí logaritmické funkce tyto velké početní řády zjednoduší na škálu, která je použitelná i prakticky.

Skvělý článek na téma decibely od Jiřího Regenta.

dBFS (Full Scale)

To co nás v DAW zajímá je jednotka dBFS. Tato jednotka říká, že 0 je maximální hodnota. Vše co je nad nulou je již digitální zkreslení. Takže většina měření se pohybuje v negativních hodnotách.

Dvě stupnice na faderech

Často je zmatek okolo měřáků na faderech a měřáků vedle nich. U faderů vidíme i hodnoty nad nulou. Můžeme měřák zesílit např. o 6 decibelů. Vedle této stupnice vidíme na měřáku jako maximum nulu.

U faderů jde pouze o to o kolik budeme zvuk zesilovat či zeslabovat. Nula představuje výchozí hlasitost, kterou má stopa kterou upravujeme. Jinak řečeno, nula je aktuální hlasitost tracku bez zesílení či zeslabení. Vše nad nulou či pod ní je jen zesílení či zeslabení od této hodnoty.

Měřáky vedle faderů pak představují měření v jednotce dBFS (Full Scale). Takže pohyb faderem nad nulou nijak nesouvisí s nulou na měřáku dBFS.

Peak vs RMS

Při měření hlasitosti můžeme použít dvě jednotky.

Peak – tato jednotka představuje spíše technické měření hlasitosti. Je to měření každé jednotlivé špičky v daný okamžik. Peaky hlídáme proto, že nechceme, aby takto nahodilá, jednorázová energie zkreslila, či poškodila sluch a techniku.

RMS je zkratka pro Root mean square. Tato jednotka lépe vystihuje způsob jak změny v hlasitosti vnímáme. Pro lepší porozumění změn v hlasitosti potřebujeme více času, než u velmi rychlého a intenzivního peaku. RMS je tedy měřící jednotka, která měří hlasitost v delším čase.

LUFS

Podobně, ale dokonaleji měří změny v hlasitosti i jednotka LUFS. Ta je dnes standardem pro měření hlasitosti nahrávek. Její vznik je dán potřebou sjednotit hlasitosti nahrávek a mít nástroj, který dokáže lépe zachytit jak se hlasitost mění.

True Peak

Tato jednotka nám říká, zda mezi jednotlivými samply, které vznikají při převodu na digitální formát, není ještě více energie, která sousedící samply převyšuje. Tento problém může vzniknout při převodu z digitálního formátu na analogový. Tento parametr řešíme hlavně při masteringu.

Video

Měřící jednotky v DAW

SHARE IT:

Comments are closed.