Mix vs Master

Mix vs Master

Mix vs Master. Jaký je rozdíl mezi mixem a masteringem? Jak na mix a mastering v domácím studiu? Jak se mix do masteru liší a naopak jak jsou spolu tyto dva kroky ve studiu provázané?

3 produkční kroky

Ve studiu děláme při vytváření nahrávky 3 kroky.

1.Záznam
2.Mix
3.Mastering

Záznam

V této části nahráváme všechny nástroje, zvuky a pokládáme tak základy k celému dílu. Záznam je důležitý, protože při něm vzniká materiál se kterým pracujeme až do konce.

Mix

Nahrané stopy vyčistíme a přejdeme k mixu. Mix je proces, při kterém se snažíme jednotlivé stopy upravit tak, aby jsme z nich dostali maximum a jednotlivé informace sladili tak, aby dávali smysl jako celek.

Odstraňujeme chyby vzniklé při záznamu, čistíme a vytváříme prostor v každé stopě, hledáme ideální umístění v prostoru celého mixu.

Mix má 2 cíle:

1. Řemeslná část, kde chceme dosáhnout vyvážené, konkrétní nahrávky. Sledujeme objektivnější zhodnocení zvuku – zda není nahrávka nevybalancovaná, nekonkrétní, nezřetelná atd.

2. Umělecká část, při které tvarujeme zvuk tak, aby jsme dosáhli podtržení emočního vyznění nahrávky. Každá skladba nese nějaké sdělení. Snažíme se pomocí zvukařských nástrojů toto sdělení umocnit, předat posluchači.

Mastering

Mastering se zaciluje na finalizaci nahrávky. Při masteru chceme posunout celý zvuk ještě více dopředu. Nahrávku více otevřeme, zkonkrétníme. Také je součástí masteringu finální zvýšení hlasitosti.

Mix vs Mastering

Zásadní rozdíl mezi mixem a masteringem je soustředění na rozdílné aspekty nahrávky. Při mixu vnímáme JEDNOTLIVÉ STOPY a ty se snažíme sladit do jednoho harmonického celku. U masteringu vnímáme nahrávku již JAKO CELEK. I při mixu musíme sledovat tzv „Velký obraz“, tedy to, jak jednotlivé stopy spolupracují na celkovém zvuku nahrávky. Při masteringu vnímáme nahrávku již jako celkový zvuk, ne jako soubor jednotlivých stop jako v mixu.

Video

Ovládněte nahrávací studio. Získejte Free Ebook Strategie domácího nahrávacího studia.

Po vyplnění e-mailové adresy vám budu zasílat pravidelné tipy, články, videa,  jak nejefektivněji pracovat se zvukem v domácím nahrávacím studiu.  (Newsletter Blogu oToman Studia)


Vaše osobní údaje zpracovávám na základě těchto podmínek.

Mix vs Master

SHARE IT:

Comments are closed.