Mixování a mastering – Čím se od sebe liší?

Mixování a mastering – Čím se od sebe liší?

Mixování a mastering – Čím se od sebe liší? Dvě fáze úprav zvuku o jejichž přesném účelu panují nepřesné představy a zmatky.

Mixování a mastering

Mixování a mastering. Dvě základní zvukařské disciplíny. Co do které patří? A jaký je jejich smysl? V tomto příspěvku se pokusíme objasnit panující omyly, které se týkají těchto dvou témat.

Nahrávání má tři základní fáze.

Záznam – Mix – Mastering.

– Záznamem je fáze snímání a uložení záznamu zdroje zvuku.
– Mix je proces, kdy se snažíme jednotlivě nahrané informace sladit a vybalancovat co nejlépe v jeden celek.
– Mastering je proces kdy se jednotlivé mixy snažíme sladit jako celkem na albu.

Správné chápaní každé fáze

Proč jsou pojmy mix a mastering matoucí?

Začínající zvukaři při práci odsouvají rozhodnutí o výsledné podobě zvuku na pozdější fáze. Např. při nahrávání, něco nezní jak by mělo – přistup je – opravíme to až v mixu. Stejně tak funguje vztah mix a mastering. Mastering je vnímaný jako magická technika, která nahrávku zázračně vylepší.

Nahrávání takto nefunguje.

Jednoduché pravidlo je, že nahrávka nemůže být lepší než to co je v ní obsažené. Pokud nahrajeme špatné stopy, nemůžeme z nich udělat dobrý mix. Z průměrného mixu nemůže mastering udělat dobrou nahrávku.

Různé cíle

Mix a mastering sledují různé cíle.

Z výše popsaného je důležité, že každou fázi musíme vnímat jako finální. Neodkládáme řešení zvuku do fáze následující. V ideálním případě nahrajeme stopy tak, že není třeba je příliš procesovat v mixu. A mix upravíme tak, že není třeba příliš zásahů v masteringu.

Mix je fáze, kdy pracujeme na ideálním prolnutí jednotlivých složek mixu. Upravujeme poměry hlasitostí, rozložení v prostoru, frekvenční a dynamickou rovnováhu.

Mastering upravuje hladké přechody mezi celými písněmi a celkovou hlasitost.

I když v domácím studiu často přemýšlíme o masteringu z pozice „singlů“ – tedy neřešíme návaznost na další písně, podstatou masteringu je hladké provázání alba jako celku.

Hlasitost

Jedním z největších omylů je kdy se upravuje finální hlasitost nahrávky. V mixu se nesnažíme udělat nahrávku co nejhlasitější. Koncová úprava hlasitosti je věc masteringu. Mix chceme mít dobře vyvážený a pokud možno dynamický s dostatečnou dynamickou rezervou pro mastering.

Úprava hlasitosti v masteringu má svou logiku – pokud upravujeme více nahrávek, chceme je mít stejně hlasité. To se v jednotlivých projektech mixu udělat nedá. Stejně tak nelze vybalancovat nahrávky frekvenčně. Proto i odpověď na otázku zda sloučit mix a mastering do jedné fáze je ne.

Mix a mastering odděleně

Obě fáze děláme zvlášť.

Mix vyexportujeme do stereo wawu a tuto informaci naimportujeme zpět do nového, masteringového projektu. Děláme to z více důvodů.

– Více mixů nelze vybalancovat odděleně v mix projektech.
– Šetříme tak zdroje systému.
– Soustředění se na jednotlivosti mixu a celky masteru jsou dva rozdílné mentální přístupy

Potřebuji speciální software pro mastering?

Ne.Na provedení masteringu nám stačí prostředí běžného DAW. Mastering užívá stejné procesy jako mix. Ekvalizace, Komprese, Limitace. Tyto procesy nalezneme v každém DAW. Zjednodušení práce v masterigových softwarech je v jednoduší manipulaci s tracky, jejich popisy.

Video

Ovládněte nahrávací studio. Získejte Free Ebook Strategie domácího nahrávacího studia.

Po vyplnění e-mailové adresy vám budu zasílat pravidelné tipy, články, videa,  jak nejefektivněji pracovat se zvukem v domácím nahrávacím studiu.  (Newsletter Blogu oToman Studia)


Vaše osobní údaje zpracovávám na základě těchto podmínek.

Mixování a mastering – Čím se od sebe liší?

SHARE IT:

Comments are closed.