MixTip #23 – Jak zkonkrétnit zpěv v mixu

MixTip #23 – Jak zkonkrétnit zpěv v mixu


Jak zkonkrétnit zpěv v mixu? Zpěv je zpravidla nejdůležitější informací v mixu. Pokud chceme dosáhnout transparentního a průrazného zpěvu, někdy nám běžné úpravy na stopě zpěvu nestačí.

Paralelní zapojení

Nekonkrétní zpěv je častou chybou mixů v domácích studiích. Pokud nepomáhají úpravy na výchozí stopě, je třeba použít strategii, kdy stopu zpěvu zkopírujeme a upravujeme ji paralelně.

Tento způsob zapojení nejjednodušeji vytvoříme tak, že originální stopu odešleme do pomocného výstupu typu AUX nebo Grupa. Terminologie může být rozdílná DAW od DAW, ale princip je stejný. Zvuk můžeme nezávisle upravovat a přimíchávat ke zbytku mixu.

Extrémní nastavení

Smyslem tohoto zapojení je možnost přinést do kontextu mixu novou vrstvu, informaci, která pomůže zdůraznit přítomnost zpěvu. Můžeme si tedy dovolit extrémní nastavení ekvalizace nebo kompresoru. Stále mějme na paměti, že se nejedná o hlavní informaci o zpěvu, ale o doplněk, kterým se snažíme vokál v mixu lépe prosadit.

Stopu pak přimícháme vhodným poměrem ke zbytku nahrávky a zpěv prosadíme i skrz bohatý mix.

Video

MixTip #23 – Jak zkonkrétnit zpěv v mixu

SHARE IT:

Leave a Reply