Proč používám Submaster v Mixu

Proč používám Submaster v Mixu

Proč používám Submaster v Mixu? Tento mezistupeň v organizaci mixu mezi master výstupem a zbytkem mixu mi slouží k rozdělení dvou typů plugin. Submaster je jednoduchý způsob jak získat větší kontrolu nad celým mixem.

Organizace mixu

Svět nahrávacích programů umožňuje velkou flexibilitu jak strukturovat celý mix. Čím delší čas ve studiu strávíme, tím roste i potřeba mít větší kontrolu nad celým prostorem mixu.

Nemluvíme zde o samoúčelné složitosti. Jednoduchost by měla být na prvním místě. Nicméně s rostoucími znalostmi a chápáním jak se zvuk chová, můžeme chtít více možností jak zvuk upravovat. Nastavení také roste s větším objemem plugin, které do systému zavádíme.

Jedna z drobných vychytávek je použití submasteru.

Master vs Submaster

Každé DAW má část mixu, která slouží jako finální sběrnice ve které se sbíhají všechny signály. Přes tuto sběrnici pak zvuku vychází i do exportu z DAW ven. Této sběrnici se zpravidla říká Master, Master buss a podobně.

Protože skrz master prochází CELÝ MIX, je to důležitý bod v toku signálu skrz celý mix. Zde můžeme dělat zásahy, které aplikujeme na celou nahrávku.

V toku signálu můžeme vložit před master ještě jednu sběrnici na CELÝ MIX. Tu pak můžeme nazvat Sumbaster, Submix a podobně. Terminologie není tak podstatná. Důležité je, že skrz tuto sběrnici prochází celý mix stejně jako master výstupem.

Mix vs Měření

V Cubase se jedná technicky o Grupu. V jiných DAW se bude jednat o sběrnici typu Aux nebo Buss. Princip je ale stejný. Je to sumační stopa, do které můžeme zaslat zvuk ze stop jim podřízených.

Proč používám submaster?

V submasteru mám pluginy, které používám pro mix jako takový. Tedy základní druhy procesů jako jsou Ekvalizace, Komprese a Saturace. Tak je tento Summaster použitý pouze na zvukové úpravy celého mixu.

Master výstup pak používám pouze pro měření zvuku. V této sběrnici mám pouze pluginy, které slouží k analýze a měření mixu.

Důvod proč tyto dva procesy rozděluji je, že v množství plugin, které používám snižuje přehlednost celého procesu.

Druhý důvod je, že při finálním exportu mohu snadno vypnout všechny měřící pluginy, které pak zbytečně nestojí v cestě exportovanému zvuku.

Submaster mi slouží jako oddělení zvukové úpravy od měření v jedné sběrnici.

Video

Proč používám Submaster v Mixu

SHARE IT:

Comments are closed.