Studio One 5 – Jak použít Project Page

Studio One 5 – Jak použít Project Page


Studio One 5 – Jak použít Project Page. Jak funguje masteringové prostředí pod hlavičkou Studio One?

Project Page

Při práci na nahrávce procházíme vždy 3 základní fáze. Záznam, mix a mastering. Zpravidla pro tyto činnosti musíme používat specifická prostředí. U Studia One máme možnost tyto prostředí použít v rámci jednoho programu. Navíc jsou propojena tak, že spolu komunikují.

Finalizačním krokem každé nahrávky je mastering. Studio One pro tento druh práce nabízí část, která se jmenuje Project Page. Tu si v tomto příspěvku více přiblížíme.

Rozložení

Pro mastering potřebujeme jiné prostředí než pro mix. V podstatě je o něco jednodušší. Project Page je rozdělena do 3 základních zón.

V levém horním rohu vkládáme nové tracky. Hned vedle nalezneme efektovou sekci. Dvě třetiny pravé části projektu tvoří měřící nástroje. Dolní část pak slouží k zobrazení a úpravám importovaných tracků v podobě waw.

Tracky

Přidávání tracků do Projectu můžeme udělat více způsoby. Buď přímým importem filu z menu Project. Můžeme také otevřít průzkumník klávesou F5. Novým a skvělým způsobem je importování přímo z projektu do projektu. Z části programu Song můžeme dát příkaz pro export do daného Projectu.

Pokud máme mixy naimporotované v levé části můžeme u hlaviček stop otevřít šipkou menu pro vložení popisu, identifikačních kódů. Tzv. Meta-Information. Ty slouží k jasné identifikaci daného díla.

Samotná hlavička stopy umožňuje přetažením změnit pořadí daného tracku v rámci celého projektu.

Efekty

Hned vedle tracků máme část pro efektování. Ta je rozdělena do dvou částí.

Insertní která slouží pro efektování jednotlivých mixů nezávisle.

Master sekce, která slouží k úpravám na na všechny mixy společně. Master sekce se navíc dělí na dvě části Pre a Post fader. Máme tedy možnost vkládat efekty i za výstupní fader celého masteru.

Zajímavý doplněk je funkce Loudness Information. Tu nalezneme nad insertní částí efektů. Studio One proměří hlasitost tracku a dá nám výstup v podobě přehledné tabulky.

Jinak se použití efektů nijak neliší od použití v jiné části Studia One.

Měřáky

U masteringu je měření nezbytnou částí procesu. Project page nabízí všechny běžné druhy měření pro analýzu mixu.

Spektrální měřák
Rozložení frekvencí v mixu můžeme v případě tohoto měřáku zobrazit běžnými způsoby. 1/3-oktava, 12th-oktava, FFT, Waterfall (WF), Sonogram (Sono), and Segments display mode. U některých z těchto měřáků nalezneme i symbol vločky pro dočasné “zamrznutí” měřených informací. Zde se nekoná nějaké překvapení a nalezneme zde vše co potřebujeme.

Level/Loudness
Stejně jako rozložení frekvencí je velmi důležité měření hlasitosti a dynamiky. Zde máme opět na výběr více měřících systémů. Základní Peak/RMS doplňuje K-System a systém měření EBU R128.

Loudness Display
Pro měření hlasitosti tracku máme k dispozici novější způsoby analýzy v jednotkách LUFS a LU. Ty nalezneme v tabulce vedle základního měřáku hlasitosti.

Měření fáze
Pro měření stereo rozložení a mono kompatibility zde máme i měřák pro rozložení fáze. V menu vidíme klasický Goniometer a pod ním korelačný měřák

Celá sekce měřáků je přehledná a neustále vidíme co se ve zvuku děje.

Editace Tracků

Dolní část programu slouží k editaci jednotlivých stop/ mixů. Zde můžeme přidávat plynulé nástupy a ukončení stop (Fade in – Fade out). Můžeme zde vytvořit i plynulé prolnutí mezi dvěma navazujícími tracky. Editace funguje stejně jako příkaz Crossfade za pomoci klávesové zkratky X.

Tracky můžeme také roztřihnout pomocí kl. zkratky Alt+X. Pak se budou tyto dva segmenty chovat jako dva nezávislé tracky. Pro definování rozsahu pauz máme u každého segmentu marker, kterým nastavíme odsazení v čase. To můžeme udělat i v hlavičce jednotlivých stop.

Export hotového masteru

V okamžiku, kdy je celý mastering hotový, potřebujeme ho dostat z programu ven. Zde máme opět bohatou nabídku možnosti, které máme po ruce hned na horní liště programu. K dispozici máme tři základní možnosti: vypálení CD, vytvoření disk image file a vytvoření audio souborů.

Máme tedy možnost vytvářet jak podklady pro přímý výpal na CD, tak vytvořit DDP file pro lisovnu či dostat celý masteringový projekt ven pro publikování na webu.

Propojení Song and Project stránek

Jednou ze skvělých funkcí v nové verzi Studio One 5 je provázanost mezi částí programu pro mix a pro mastering.

Nejen že můžeme exportovat mixy do masteringových projektů přímo. V části programu song dáme příkaz Add Song to Project v menu Song. Studio One vyrenderuje mix přímo do masteringového prostředí Project. Tak můžeme posílat data směrem Song – Project přímo bez nutnosti exportovat data mimo program.

Automatický Update masteringových souborů

Skvělou funkcí je možnosti updatovat změny v mixu z masterigového projektu. Jedno z největších zdržení při masteringu je je vracení se do mixu kvůli opravám. To je situace celkem běžná. Při masteringu zjistíme chyby a vracíme se je opravit do mixu.

V běžném prostředí to znamená otevřít mix v daném programu, upravit ho, vyexporotovat ven, naimporotovat do masteringového prostředí. To vše ve Studio One odpadá.

Pokud potřebujeme změnit cokoliv v mixu, upravíme to a Project tuto změnu automaticky zaznamená a nabídne nám možnost daný file/ píseň s touto úpravou do Projektu natáhnout.

My tuto změnu potvrdíme a Studio One udělá zbytek celého procesu za nás. To velmi zrychluje celou práci a tuto integraci nenalezneme v žádném jiném prostředí.

Video

[thrive_leads id=’6276′]

Celá série Studio One na blogu oToman Studia

Studio One – NÁZEV DÍLU

Studio One 5 – Jak použít Project Page

SHARE IT:

Comments are closed.