Studio One 5 – Makro

Studio One 5 – Makro


Studio One 5 – Makro. Součástí práce s nahrávacím programem je snadné a rychlé dosažení požadované akce. K tomu používáme klávesové zkratky. Pokud chceme celou práci ještě více urychlit, přijdou na řadu makra. Studio One nám tuto funkci nabízí a v tomto článku se na ní podíváme blíže.

Co jsou makra?

K ovládání Studio One používáme klávesové zkratky. Jedna zkratka – jedna funkce / proces, který spustíme. Makro je možnost, jak tyto jednotlivé kroky naprogramovat za sebou do sekvencí a ty opět ovládat jednou klávesovou zkratkou.

Zní to komplikovaně?

Pojďme se podívat na jednoduchý příklad. Ve vybrané stopě chceme označit všechny eventy, které jsou v ní nahrané. Ty pak chceme ze stopy vymazat. Pro takovou akci musíme použít dvě klávesové zkratky: Select All in Track a Delete.

Můžeme si, ale postavit makro, kdy budeme spouštět oba příkazy najednou. Místo klikání do menu, nebo použití dvou klávesových zkratek nám po nastavení makra stačí zkratka jedna.

Samozřejmě, můžeme postavit mnohem složitější sled kroků a postavit makro na specifičtější situace. Makro nám slouží hlavně v situaci, kdy děláme některé kroky stále dokola. Právě tyto rutinní činnosti, které se stále opakují nás nejvíce připravují ve studiu o čas. Např. některé editační úpravy stop jsou stále stejné a děláme je v každém projektu mnohokrát.

Makra urychlují práci ve Studiu One a zkracují čas u rutinních postupů.

Ovládání Makra

Makra můžeme ovládat klávesovými zkratkami. Můžeme je ale také zobrazit v horní části programu ve speciální liště (Macro Toolbar). Tu otevřeme ikonou pro makra v horní části menu.

V levé části lišty můžeme otevřít skupiny příkazů, které jsou seřazené k sobě. Tato lišta slouží k aktivaci makra kliknutím z tohoto rychle přístupného menu.

Takto si zobrazíme ta makra, která potřebujeme v danou situaci vidět. Opravdová síla makra leží v možnosti ovládat dané makro klávesovými zkratkami.

2 kroky pro nové makro

Pro vytvoření nového makra musíme udělat dva kroky.

– Vytvoříme makro v Makro organizeru.
– Vytvoříme klávesovou zkratku pro makro v Keyboard Shortcuts

Pokud chceme začít tvořit vlastní makra, otevřeme si kliknutím na ozubené kolečko v Global menu. Tak otevřeme menu pro otevření makro organizéru.

Macro organizer

Makro organizér je centrum, ve kterém vidíme všechna makra. Mnoho z nich je již připraveno přímo z továrny. V levé části menu vidíme název (Name) a popis makra(Description). Také vidíme zda je makro sdruženo v nějaké skupině (Group). Z tohoto místa upravujeme již vytvořená makra (Edit), mažeme makra (Delete) a tvoříme makra nová (New).

Edit Macro Menu

Pokud chceme vytvořit vlastní makro, dáme příkaz New. Otevřeme Edit Macro menu.

Pravá část menu je určena k vytvoření nového makra. Zde si macro pojmenujeme (Title), můžeme ho přiřadit do nějaké skupiny kvůli organizaci (Group) a případně ho popsat, aby jsme rozuměli jeho funkci (Description).

Důležitější je, ale spodní část pravé strany. Do ní vkládáme jednotlivé příkazy. “kroky”, které budeme na sebe vrstvit. Je důležité pamatovat na to, že makro se provádí v pořadí jednotlivých kroků, jak je zde nadefinujeme za sebou. Můžeme použít správné příkazy, ale ve špatném pořadí a makro fungovat nebude.

Tyto příkazy přidáváme z levé části menu (Commands) příkazem Add. Vyhledáme konkrétní funkci a vložíme na pravou stranu. Takto přidáváme další příkazy až vytvoříme sekvenci, kterou dosáhneme požadované akce.

Arguments

Některé příkazy z levé části mají rozšíření, tzv. Arguments. Arguments jsou další modifikační úpravy daného příkazu, pokud je možné je použít více způsoby. Zda můžeme tyto modifikátory použit, vidíme v levé části menu. U příkazu jsou tři tečky.

Tato rozšíření umožňují daný příkaz použít více univerzálně. Můžeme nadefinovat přesné hodnoty, nebo např. dosadit konkrétní plugin s připraveným nastavením.

Celou akci zakončíme potvrzením OK.

Vytvoření klávesové zkratky pro makro

Stejně jako jednotlivé příkazy tak i makra lze ovládat klávesovými zkratkami. Pokud chceme přiřadit k nově vytvořenému makru klávesovou zkratku, musíme jít do jiné části programu – Studio One – Keyboard Shortucuts.

V menu si vyhledáme vytvořené makro a k němu přiřadíme klávesovou zkratku. Potvrdíme a můžeme začít používat makro v programu.

Video

[thrive_leads id=’6276′]

Celá série Studio One na blogu oToman Studia

Studio One – Studio One 5 – Makro

SHARE IT:

Comments are closed.