Studio One – Arranger track

Studio One – Arranger track


Studio One – Arranger track je funkce, která slouží jak k vizuálnímu pospisu projektu, ale k hlavně k aranžování skladeb. Jak tento track funguje si ukážeme v tomto příspěvku.

Rychlejší skládání s Arranger trackem

Moderní DAW již dávno nemyslí na práci se zvukem pouze z pozice zvukařské. V jejich nabídce nalezneme i nástroje pro psaní a aranžování hudby. Kromě midi a virtuálních nástrojů máme k dispozici a speciální track, který slouží k aranžování.

Co je Arranger Track?

Jedná se o speciální typ tracku, který slouží k jednoduché manipulaci celých formálních celků v rámci projektu.

Např. chceme-li při psaní hudby zjistit jak bude fungovat řazení slok, refrénů za sebou, můžeme velmi rychle přesouvat celé segmenty skladby na patřičná místa. Nemusíme dělat složité editace. Jednoduše vytvořený segment arranger tracku přesuneme nebo zkopírujeme.

Vše co máme ve vytvořeném segmentu se automaticky rozstřihne a přesune. Nemusíme hlídat, zda se nám obsah některé ze stop někde ztratil při přesunu.

Jak pracujeme s Arranger Trackem?

Track otevřeme na horní liště Studio One. Tento track je umístěný pod Marker trackem. Stejně jako Marker Track má fixně nastavenou velikost.

Pokud chceme přidat nový segment, navolíme nástroj tužku a nakreslíme ho. Pro přesné nastavení aktivujeme i funkci Snap. V případě, že používáme nástroj šipky pro výběr, nemusíme překliklávat a pomocí klávesové zkratky CTRL nástroj dočasně změníme.

Pokud chceme pracovat se segmenty ještě rychleji, můžeme otevřít jejich soupis v levé části Studio One v inspektoru. Vidíme všechny vytvořené segmenty v Arrager tracku. Můžeme je zde přejmenovat a rychle se v nich pohybovat, nebo měnit jejich pozici.

Arranger track jako navigace

Arranger track slouží i jako dobrá navigace v projektu. Nejen vidíme, kde začínají a končí jednotlivé části skladby. Pokud na segment jednou klikneme, vytvoří se autoamticky na tomto místě smyčka. Pokud na něj klikneme rychle dvakrát, celý projekt se zazoomuje na velikost daného segmentu.

Takže můžeme tento track použít nejen k přesouvání celých celků, ale i k rychlé navigaci skrz celý projekt.

Video

[thrive_leads id=’6276′]

Celá série Studio One na blogu oToman Studia

Studio One – Arranger track

SHARE IT:

Comments are closed.