Studio One – Chord track

Studio One – Chord track


Studio One – Chord track je funkce, která umožňuje vyzkoušet různé harmonické varianty při skládání hudby.

Chytré aranžování ve Studiu One

Tuto funkci nalezneme např. i v Cubase. Tam, ale funguje trochu odlišně. Ve Studio One se jedná o unikátní kombinaci analýzy audio stop a aplikaci harmonických úprav zpět do audio i midi materiálu.

Co je Chord track?

Je to speciální druh stopy, který umožňuje zápis harmonie (akordů). Tento zápis pak slouží k zpětné aplikaci této harmonie do projektu. Chord track tedy neslouží pouze jako zápis o tom jaká harmonie nám právě hraje. Jeho síla je v možnosti změnit harmonii u jednotlivých audio či midi stop.

Jak to funguje?

Akordy můžeme vytvořit ručně. Pokud víme jakou harmonii v tracku máme, vytvoříme segmenty a těm přidáme příslušnou harmonickou značku. Pokud harmonii neznáme, nebo chceme použít automatické dosazení, může to Studio One udělat za nás.

Označíme stopu a otevřeme roletku s příkazem Detect Chords. Studio One stopu proměří a vepíše do ní příslušné akordové značky. Pokud chceme přenést značky do Chord tracku dáme příkaz Extract to Chord Track.

Pokud chceme aplikovat změny v tracku do audio nebo midi stop, musíme Studiu One říct, že má tyto stopy do této akce zahrnout. Otevřeme Inspektor stopy a v něm nalezneme příkaz Follow Chords. Vybereme příslušný algoritmus a u audio stop můžeme zvolit i Tune mode – dle toho o jaký audio materiál se jedná (Např. basa nebo kytara)

Pak již můžeme začít manipulovat s harmonií. Buď můžeme transponovat harmonii zvolený interval. Či můžeme definovat jiné akordy a Studio One je do tracku přenese. Aby tato funkce fungovala, nesmíme zapomenout chord track aktivovat v jeho hlavičce příkazem Follow na On.

Tak se nám otevírá velká možnost kreativně měnit jak harmonii skladby, ale i tvorba nových zvukových ploch.

Video

[thrive_leads id=’6276′]

Celá série Studio One na blogu oToman Studia

Studio One Studio One – Chord track

SHARE IT:

Comments are closed.