Studio One – Snap

Studio One – Snap


Studio One – Snap. Užitečná funkce pro snazší editaci nahraných stop.

Při úpravách nahraného materiál potřebujeme rychle dostat příslušný event (část nahraného zvuku ve stopě) na konkrétní místo. Aby jsme nemuseli toto pozicování zvuku dělat ručně, máme k dispozici funkci Snap. Ta pomáhá automaticky přichytávat eventy na správné místo. Např. na první dobu v taktu, na začátek či konec jiného eventu a podobně. Co vše můžeme s touto funkcí ve Studio One dělat ?

Snap ve Studio One

Pro spuštění funkce použijeme bud ikonu v horním menu programu, nebo klávesovou zkratku [N]. Snap můžete také dočasně vypnout stisknutím klávesy [Shift] při pohybu myši.

Studio one - Snap - on off

Studio one – Snap – on off

Pro nastavení Snap funkce použijeme tři menu, která jsou provázaná. Snap, Timebase a Quantize.

Snap

Snap můžeme použít ve 4 režimech: Adaptive, Bar, Quantize, Frames.

Studio one - Snap mode

Studio one – Snap mode

Adaptive

V tomto režimu se dynamicky mění čeho se budou eventy přichytávat. Podle aktuálního zvětšení/zmenšení celého projektu se eventy přichytí nejbližší logické subdivize. Např. pokud máme projekt zmenšený, vidíme na pozadí mřížku (Grid) s členěním na čtvrťové noty. Pokud projekt zvětšíme na mřížce uvidíme i detailnější rastr, např. šestnáctinové dělení. Pak se bude event přichytávat tohoto rozlišení.

Tento režim budeme používat pravděpodobně nejvíce. Jak název napovídá, je adaptivní, tudíž nemusíme měnit nastavení funkce Snap. Logicky, pokud pracujeme ve větším rozlišení, máme možnost jít po menších krocích. V menším zvětšení se sníží i rozlišení na mřížce a i funkce snap bude na tuto změnu reagovat.

Bar

Bar – přichytávání na celé takty. Užitečná funkce, pokud např. používáme smyčky pro tvorbu podkladu. Zpravidla potřebujeme rychle přichytit zvuk na první dobu taktu, ale ne jinam.

Quantize

Pokud potřebujeme přichytávat eventy na konkrétní členění, např. osminky v taktu, můžeme použít v menu Snap volbu Quantize.

Samotnou subdivizi, rytmické členění nastavíme v menu Quantize. Ty to dvě menu/funkce jsou v tomto případě provázané a Quantize zde neslouží v klasickém pojetí kvantizace audio/midi materiálu.

Studio one - Snap - Quantize

Studio one – Snap – Quantize

Frames

Máme zde možnost použít Snap i na Framy. Zřejmě nevyužijeme tak často, nicméně tuto volbu máme také.

Snap má ještě další 4 možné nastavení, které můžeme sloučit s nastavením základním. A tyto 4 nastavení můžeme i používat najednou v různých kombinacích.

Snap to Cursor and Loop

Při tomto nastavení se budou eventy přichytávat kurzoru a lokátorů.

Snap to Events

Někdy potřebujeme aby se daný event přichytil k začátku či konce eventu jiného. A to i v jiné stopě. K tomu slouží volba Snap to Events.

Snap to Grid This

Toto nastavení je defaultní, umožňuje přichytávání k mřížce.

Relative Grid

Tato volba umožňuje přesouvat eventy na nové pozice, ale zachovat jejich absolutní pozici vůči mřížce. Např. máme event s předraženou notou před dobou. Pokud chceme toto nastavení zachovat, jen event přenést na jiné místo, použijeme relative grid. Pak bude pozice vůči mřížce zachována i na nové pozici eventu.

Timebase

V tomto menu měníme jak měříme plynoucí čas v programu. Zpravidla používáme nastavení na Bars (Takty). Můžeme samozřejmě použít absolutní čas (Seconds), nebo jiné informace. Pro použití fce Snap zpravidla vycházíme z nastavení Bar, tak aby se mřížka v pozadí dala použít pro logické přichytávání eventů.

Studio one - Snap - Timebase

Studio one – Snap – Timebase

Video

NECHCETE PŘIJÍT O NOVÉ VIDEO O STUDIU ONE? 

PŘIHLAŠTE SE NÍŽE A KAŽDÉ NOVÉ VIDEO VÁM ZAŠLU DO EMAILOVÉ SCHRÁNKY

Celá série Studio One na blogu oToman Studia

Studio One – NÁZEV DÍLU

Studio One – Snap

SHARE IT:

Comments are closed.