Studio One – Tempo Track

Studio One – Tempo Track


Studio One – Tempo Track. Pokud chceme změnit tempo ve Studio One v jednom projektu na více místech, máme k dispozici Tempo Track.

Studio One – Tempo Track

Součástí moderního produkování hudby je práce s tempem. Velká část nahrávek se tvoří vrstvením stop. Proto se vše nahrává s pevně nastaveným tempem. Nahrávací software dnes umožňují nastavit změny tempa v průběhu jednoho projektu.

Tak můžeme i v situaci, kdy potřebujeme metronom jako vodítko pro udržení konzistence nastavit tak, aby ve skladbě byly drobné tempové změny, které přirozeně vznikají při hře bez metronomu.

A samozřejmě, některé skladby pracují s většími skoky v tempu záměrně.

U moderního DAW tyto nastavené změny tempa stále umožňují komfort ovládání a úprav, např. při editování nebo použití metronomu. Neztrácíme tak možnost synchronizace ve Studio One bez ohledu na to, jak se tempo momentálně mění. Studio One na tyto změny dynamicky reaguje.

Tempo Track

K těmto úpravám slouží ve Studio One Tempo Track. Ten otevřeme na horní liště programu ikonou hodin. Otevře se speciální track, který prezentuje tempo horizontální čárou. V něm upravujeme změny tempa.

Úpravy tempa

Úpravu tempa můžeme udělat více způsoby. Můžeme přidat bod na ose pomocí ikony plus na hlavičce stopy. Pod kurzorem se v ose vytvoří bod a ten tažením nahoru tempo zvýší a naopak. Druhý způsob je kliknutí přímo na osu. Vytvořený bod můžeme odebrat dvojklikem nebo ikonou mínus.

Pokud chceme přesně tvarovat změnu tempa mezi dvěma body, máme mezi nimi k dispozici automaticky vytvořený další bod. Ten dokáže křivku změnit. Můžeme tedy z lineární změny tempa udělat křivku s nerovnoběžnou změnou průběhu. Např. první půlka křivky je pozvolná a druhá více strmá.

Další způsob jak tempo upravit je pomocí trimovacího nástroje. Pokud kurzorem najedeme nad daný segment, můžeme ho upravit jako celek. To znamená, můžeme celou křivku posunou výše (zrychlit tempo) nebo opačně.

Nastavení rozpětí tempa

V hlavičce tracku umožňuje Studio One – Tempo Track zúžit rozpětí ve kterém chceme tempo upravovat. Nápis max a mix ukazuje jakého maximální a minimálního tempa můžeme dosáhnout. Pokud chceme toto rozpětí zmenšit, přepíšeme hodnoty jak potřebujeme. Pak máme v tempo tracku možnost pracovat pouze v tomto rozmezí. To nám umožňuje nastavit tempo track tak, že pracujeme ve větším detailu a zároveň pokud to potřebujeme, nastavi maximální hodnoty tempa, které nechcem překročit.

Timestretch mode

Pokud je daný track nastavený na Timestretch mode, obsah audio stop se bude automaticky přizpůsobovat změnám tempa. Nemusíme danou stopu dále upravovat. To je velmi užitečné, např. při práci se samply a loopy.

Beat-Linear vs. Time-Linear Timebase

Pro větší přehlednost o změnách tempa v projektu, můžeme použít jednu z variant zobrazení. To nastavíme tak, že klikem do časové osy programu otevřeme menu a vybereme ze dvou možností: Timebase – Beat-Linear nebo Timebase -Time-Linear.

Můžeme chtít, aby změna tempa byla viditelná skrz celý projekt vizuálně. Tak, aby jsme nemuseli mít tempo track otevřený. Naopak, takové nastavení nás může rušit a tak necháme změny tempa v projektu vizuálně beze změn.

Pokud vybereme možnost Beat-Linear, všechny takty (tedy mřížka, kterou vidíme na pozadí programu) mají stále stejnou vzdálenost, bez ohledu na změny tempa.

Pokud zvolíme možnost Time-Linear, délka jednotlivých taktů se vizuálně mění se změnou tempa, Tam kde je tempo nižší, jsou takty dále od sebe. Naopak, vyšší tempo fyzicky takty přiblíží.

Video

NECHCETE PŘIJÍT O NOVÉ VIDEO O STUDIU ONE? 

PŘIHLAŠTE SE NÍŽE A KAŽDÉ NOVÉ VIDEO VÁM ZAŠLU DO EMAILOVÉ SCHRÁNKY

Celá série Studio One na blogu oToman Studia

Studio One Tempo Track

SHARE IT:

Leave a Reply