Studio One – Základní typy tracků

Studio One – Základní typy tracků


Studio One – základní typy tracků. Při práci se zvukem potřebujeme používat různé zvukové formáty (Audio, Midi) a ty souběžně spojit v jednom projektu. Jak je na tom Studio One, co nám nabízí pro základní práci se zvukem? V tomto programu nalezneme samozřejmě více typů stop, které nám umožňují např. tvořit aranžmá písně (Arranger Track), nebo Tempo Track pro úpravu změn tempa.

V tomto příspěvku se podíváme na základní typy tracků, které můžeme ve Studio One používat.

Jak přidat nový track?

Jako u většiny moderních DAW, máme více cest jak do projektu přidat nový track. Buď použijeme ikonu plus na levé horní straně programu a otevře se nám následující menu. Stejné menu otevřeme pomocí klávesové zkratky T.

Studio One – přidání tracku

Další způsob představuje přidání tracku otevřením roletky pravou myší na levé straně programu. Zde můžeme přidat konkrétní typ tracku. Další šikovný způsob je přetažením vybraného presetu nebo virtuálního nástroje z pravé strany programu z průzkumníku.

Audio Track

Pro klasický způsob nahrávání budeme nejvíce používat tento typ tracku. Do něj můžeme nahrát a upravit zvuk v audio formátu. Nasměřujeme vstup převodníku do tohoto tracku a do něj provedeme záznam. Typ audio formátu volíme při zakládání projektu, ale v drtivé míře budeme nahrávat ve formátu Waw.

Studio One - Audio Track

Studio One – Audio Track

Audio tracky můžeme zakládat buď mono nebo stereo. V běžné nahrávací praxi nahráváme většinu zdrojů mono. Můžou, ale nastat situace, kdy potřebujeme zaznamenat stereo signál. Např. výstup z kláves, či jiného elektronického zařízení nebo overheady bubnů. Zde má stereo stopa smysl. Nahrávání mono zdroje do stereo stopy nám nepřináší žádný benefit. Pouze se dvojí stejný signál.

Samotná hlavička stopy umožňuje ovládat základní funkce jako je Mute, Solo, Arming, Monitor, pojmenování stopy a trasování signálu do stopy a ven. Identifikovat audio track také pomáhá ikona vlny v pravém horním růžku stopy.

Studio One - Audio Track stopa

Studio One – Audio Track stopa

Nahrané audio pak můžeme velmi detailně editovat a upravovat v dané stopě až do dokončení celé nahrávky.

Instrument Track

Mezi Základní typy tracků patří i Instrumet track. Na první pohled je instrument track podobný audio tracku. Jeho fungování je, ale zcela odlišné. Instrument track je midi track, který zasílá midi informaci do virtuálního nástroje. Ten si midi informaci převezme a přemění ji na konkrétní zvuk. Tím může být cokoliv, od základních zvuků jako jsou bubny, klavír atd. až po syntetické plochy nebo exotické nástroje.

Tak můžeme do nahrávaného projektu dostat jakýkoliv myslitelný zvuk, který ve studiu chceme. Zatímco audio formát má jisté omezení jak se s ním dá po nahrání manipulovat, midi můžeme velmi snadno přeladit, změnit podstatu zvuku.

Studio One - Instrument track

Studio One – Instrument track

Instrument track identifikujeme pomocí symbolu kláves v pravém horním rohu.

Samotné midi není nositelem zvuku. Pouze říká v jakém okamžiku se má přehrát nota o nějaké hodnotě. Zda se ozve zvuk varhan, basy nebo flétny, ale určuje zvuková banka, do které tento údaj zašleme. Skutečnost, že můžeme audio a midi ve Studio One použít synchronně, dává naprostou svobodu při vytváření jakéhokoliv hudebního partu.

Studio One nabízí své virtuální instrumenty. Nejsme, ale omezení použitím jen jich. Do struktury programu můžeme instalovat jiné virtuální nástroje, podobně jako pluginy pro práci se zvukem.

Automation Track

Automatizace je podstatnou součástí moderního mixu a produkce. Tímto trackem můžeme “naprogramovat” změny parametrů mixu. Od těch základních jako je hlasitost, změna pozice v panoramě, až po detaily jako změna odesílání stopy do efektu či změna parametru samotného efektu.

Studio One - Automation Track

Studio One – Automation Track

Slovo naprogramovat je sice možná pro hudebníky odstrašující, ale v prostatě tak řídíme změny zvolených parametrů v tomto tracku pomocí nakreslené křivky. Nejedná se tedy o nějaké “kódování”, ale jednoduchý proces, který má srozumitelnou vizuální podobu. Úprava a nastavení automatizační křivky je otázka sekund. Celý mix pak můžeme upravovat a kontrolovat ve vysoké míře detailu.

Folder Track

Folder track je výborný pomocník pro organizaci stop v projektu. Sám o sobě žádnou zvukovou informaci nenese. Je, ale možné do něj vložit jakýkoliv track a tak vytvořit “Složku”, ve které se mohou vložené tracky schovat. Dají se i ovládat, můžeme je hromadně Solovat, Mutovat či připravit pro záznam.

Účel Foder tracku je dvojí. Nejen zjednodušit přehled o stopách v projektu, ale možnost jak ovládat tracky hromadně. Velmi šikovný je folder track i na základní editace jako střih a kopírování. Můžeme provést střih na stopě folderu a ten se propíše do všech stop v něm. Podobně můžeme hýbat celým segmentem folderu a stopy v něm obsažené přesuneme najednou.

Add Tracks for all Inputs

Pokud přidáváme základní typy tracků tracky z levého pole programu pomocí pravé myši otevře se nám následující menu. V něm nalezneme kromě přímé volby typu tracku i užitečné pomocné funkce. První z nich je Add Tracks for all Inputs.

Studio One - Add Tracks for all Inputs.

Studio One – Add Tracks for all Inputs.

Tato funkce vytvoří audio stopy na základě nastavení převodníku. Pokud máme převodník s 8 vstupy, Studio One vytvoří 8 audio stop a k nim přiřadí jednotlivé vstupy převodníku. Stopa 1 – vstup převodníku č. 1 atd. Nemusíme v případě, že chceme využít všech vstupů najednou, nastavovat vše ručně.

Add Bus For Selected Channels

Pokud jsou v projektu přítomné tracky, nabídne se nám v menu možnost: Add Bus For Selected Channels – přiřadit pomocné výstupy pro označené tracky. Můžeme tak poslat celou sekci stop do jednotícího výstupu, či efektového kanálu. Ten se nám vytvoří po použití této funkce.

Studio One - Add Bus For Selected Channels

Studio One – Add Bus For Selected Channel

Add VCA For Selected Channels

Obdobně funguje příkaz Add VCA For Selected Channels. Ten přiřadí trackům VCA fader, který slouží k ovládání hlasitosti.

Pack Folder

Potřebujete rychle dostat vybranou skupinu stop do jednoho folderu? Není nutné je přetahovat ručně. Příkazem Pack Folder na označené tracky se vytvoří nový folder a do něj se označené stopy přemístí.

Collapse All Tracks

Pokud máme rozsáhlý projekt s mnoha otevřenými foldery, můžeme je zavřít najednou tímto příkazem.

Remove Track Automation

Někdy se dostaneme do situace, kdy se potřebujeme zbavit nastavených automatizací. Buď z důvodu, že se nám automatizace nelíbí, nebo otvíráme projekt u kterého nevíme proč či kde máme automatizaci schovanou. Aby jsme nemuseli automatizační tracky odstraňovat jednotlivě, použijeme příkaz Remove Track Automation a Studio One za nás všechny automatizační tracky odstraní.

Apply Track Names to Channels

Poslední funkce v menu je opět šikovný pomocník pro rychlejší pojmenování stop mezi instrument trackem a mixem.

Např. přidáme si do projektu přetažením virtuální nástroj z nabídky v rozcestníku. Danou stopu několikrát zkopírujeme a v každé vytvoříme part např. kopák, virbl, činel. Máme tak 3 stopy které mají defaultní pojmenování podle toho jaký virtuální nástroj používáme.

Pokud si stopy pojmenujeme v projektu, chceme, aby se stejné pojmenování objevilo i v mixu. Aby jsme nemuseli vše popisovat ručně, označíme stopy u kterých chceme název přenést do mixu a zvolíme příkaz Apply Track Names to Channels.

Jména stop se přenesou i do mixu a máme vše řádně popsané.

Apply Track Names to Channels

Studio One – Apply Track Names to Channels

Video

[thrive_leads id=’6276′]

Celá série Studio One na blogu oToman Studia

SHARE IT:

Comments are closed.