Víte jak funguje AUTOMATIZACE Plugin?

Víte jak funguje AUTOMATIZACE Plugin?

Víte jak funguje AUTOMATIZACE Plugin? Automatizace je skvělá funkce DAW, kterou můžeme měnit parametry mixu během jeho přehrávání. To se netýká pouze základních věcí jako je hlasitost nebo panorama. Můžeme dynamicky měnit i větší detaily, např. hodnoty jednotlivých efektů jako je delay nebo reverb.

Automatizace

Tato funkce umožňuje měnit dynamicky parametry mixu. Můžeme během přehrávání upravit hlasitost stop, jejich umístění v panoramě a podobně.

Automatizace nám nabízí více možností než jen ovládání základních parametrů. Většina DAW umožňuje řídit i velké detaily, např. jednotlivé parametry plugin.

Tím získáme možnost vnést do mixu pohyb a změnu. Např. můžeme měnit nejen objem daného efektu, ale i jeho jednotlivé vlastnosti.

Nastavení automatizace

U většiny DAW se setkám se stejným principem. Zápis provedeme pomocí tlačitka Write. Pro načítání automatizace použijeme tlačítko Read.

Write říká DAW, že do dané stopy budeme automatizaci nahrávat. Pokud chceme aby se zapsaná automatizační křivka načetla a program se jí řídil musíme zapnout i načítání tlačítkem Read.

Zápis automatizace vidíme jako křivku, která se zobrazí pod upravovanou stopou nebo přímo na ní.

Zápis automatizace

Pro volbu konkrétního parametru můžeme zvolit dvě cesty.

V menu automatizačního tracku (Cubase) otevřeme roletku s nabídkou možných parametrů, které se dají ovládat. Vidíme základní možnosti a další nabídku rozbalíme příkazem more. Tato metoda je ale zdlouhavá a nešikovná.

Druhou možností je zápis pomocí konkrétního ovladače.

Zapneme zápis automatizace (Write) a spustíme přehrávání. Pak již jakýmkoliv ovládačem dané pluginy hýbáme tak že měníme daný parametr. Automaticky se začne tvořit automatizační křivka v novém tracku. Nezapomeneme zapnout Read pro načítání a úprava je hotová.

Úprava automatizace

Ne vždy se nám podaří zapsat automatizaci přesně jak potřebujeme. Není nutné provádět zápis opakovaně. Rychlejší metodou je úprava zapsané křivky pomocí editačních nástrojů v DAW.

Video

Víte jak funguje AUTOMATIZACE Plugin?

SHARE IT:

Comments are closed.