Top – Down Mix

Top – Down Mix

Při práci na mixu můžeme použít různé metody. Top – Down mix je přístup který umožní míchat rychleji a s menším počtem plugin. Pro zvukaře v domácích studiích je to také způsob jak se v mixu neztratit.

Top – Down Mix nebo-li míchejme svrchu dolů

Míchání je výhodné dělat rychle. Čím déle u mixu sedíme, tím menší máme odstup od celkového zvuku. Při řešení detailů přestaneme vnímat mix jako celek. Můžeme ztratit vizi kam chceme s celým mixem dojít.

„Top – Down“ přístup k mixu je způsob jak začít míchat právě z pohledu tzv. „Velkého obrazu“ tedy celkového výrazu nahrávky.

Mix zleva do prava

Častý přístup k mixu je začít tzv. zleva do prava. Sednete si k mixu a začnete brát nástroje tak jak jdou za sebou v mixu zleva doprava – Většinou jsou první bubny – kopák, virbl, přechody atd. Přidáte basu a další elementy mixu jak na sebe navazují v projektu.

Začneme tvořit mix od jednotlivých stop. Top – Down mix je opačný způsob. Začneme míchat mix jako celek a postupujeme k větším detailům.

Představme si mix jako tři základní vrstvy.

Master výstup – Grupy – Jednotlivé stopy.

Postup na mixu jednoduše znázorňuje tento graf

Většina DAW nám umožňuje stopy libovolně směřovat. Tvořit v projektu strukturu. Můžeme jednotlivé stopy submixovat pomocí grup (nebo auxů) dle našeho konkrétního DAW. Tyto částečné „mixy v mixu“ pak odesíláme do hlavního (Master) výstupu našeho DAW.

Krok 1

Jako u každého mixu je základem hrubý mix. Dříve než použijeme jakýkoliv plugin – začneme s nastavením poměrů hlasitosti – panoramy. Utvoříme základní rovnováhu.

Krok 2

Začneme míchat v master výstupu. Většinou použijeme tři základní procesy – ekvalizér, kompresor a nějaký saturační plugin. Takto mícháme celý mix, takže vytváříme pomyslný rámec jak bude celý mix znít – nasměřujeme ho určitým směrem.

Na této nejvyšší úrovni mixu, děláme úpravy konzervativnější, pracujeme s celým audio materiálem.

Pomocí dvou – tří plugin můžeme celý mix velmi efektivně tvarovat.

Samozřejmě všechny úpravy kontrolujeme zapnutím a vypnutím nastavených plugin a přesvědčíme se že mix je lepší, ne pouze hlasitější.

Krok 3

Máme-li mix v masteru upravený, můžeme přejít k prostřední vrstvě mixu – ke grupám. Grupy nám umožňují lépe definovat jednotlivé sekce mixu. Chceme agresivnější zvuk bubnů? Použijeme v grupě bubnů kompresor. Chceme aby party doprovodných nástrojů nebyly zahuhlané – použijeme v grupách ekvalizér a odstraníme nadbytečné frekvence.

Použitím ekvalizace, komprese, saturace nebo zkreslení uděláme další krok k definování mixu. Stále mícháme „celky“ v grupách, takže se nejedná o detailní nastavení, ale práce v grupách nás posune k čistšímu a lépe definovanému mixu.

Krok 4

Až v poslední fázi mixu se dostáváme k jednotlivým stopám. Vzhledem k tomu, že jsme si celý mix již hodně upravili je celé začištění mixu jednodušší. Zaměříme se na detaily – vybalancujeme dynamické detaily, odstraníme frekvenční překryvy, celkově mix dotvoříme.

Vzhledem k tomu že máme mix již nastavený z nadřazených vrstev, neměl by nám zbytek mixu zabrat příliš mnoho času. Také zjistíme, že nepotřebujeme tolik plugin pro jednotlivé stopy, jako kdyby jsme postupovali klasickým „Zleva – do prava“ způsobem.

Méně plugin – rychlejší výsledek

Proč je tento způsob míchání zajímavý hlavně pro domácí studia?

Když mix definujeme nejdříve jako celek a jdeme sestupně k větším detailům, lépe si udržíme pohled na mix jako celek. Neztrácíme tak rychle odstup od celkového zvuku nahrávky.

Mícháme rychleji – pokud si mix nasměřujeme již v master sekci, tím méně práce budeme mít v nižších patrech mixu. Je celkem jasné, že pokud začneme u jednotlivých stop, musíme je míchat jednu po druhé.

Mícháme vědoměji – Tento způsob míchání nás lépe udrží ve vytyčeném směru kam chceme s mixem dojít. Hlavně prvnotní nastavení masteru nám jasněji vymezí cestu kam chceme s mixem dojít.

Mícháme s menším zatížením systému – dalším pozitivním jevem je použití menšího objemu plugin. Což šetří výkon našeho systému ale logicky snižuje i časovou náročnost na nastavení každé pluginy.

Práce na detailech je důležitá, ale v domácích studiích máme tendenci jim věnovat příliš mnoho pozornosti. Často ale bez skutečného posunu vpřed. Míchání Top – Down technikou nás naopak nutí soustředit se na mix jako na souhrn všech informací v něm obsažených. A tak neztrácíme čas i zacílení na podstatné aspekty mixu.

Ukázkou Top – Down mixu je toto promo video na pluginy Slate Digital. Je na něm vidět jak během 10 minut lze upravit mix bubnů. Postupem od master výstupu ke grupám a jednotlivým stopám.

Video

Top – Down Mix

SHARE IT:

Leave a Reply