Cubase – Jak správně založit Ruler Track

Cubase – Jak správně založit Ruler Track

Měření času a zobrazení toho jak plyne v rozpracovaném projektu můžeme sledovat v Cubase pomocí Ruler Tracku. Tento track umožňuje jiné zobrazení času než vidíme v základní liště Cubase. Při nastavení toku času lze také v Cubase nastavit nulový čas nebo nultý takt kdekoliv v prostoru projektu.

Jak měřit čas v Cubase?

Pro změření plynoucího času můžeme v Cubase zvolit různé jednotky. V domácím studiu patrně nejvíce pracujeme s takty (jejichž hustotu definujeme tempem) nebo sledováním absolutního času. Při práci s videem potřebujeme synchronizovat spíš přes Timecode. Také můžeme použít nastavení na Frame.

Pro základní zobrazení nepotřebujeme přidat do pracovního okna projektu nový track. V liště nad pracovním projektem vidíme linku, zobrazující tok času dle zvoleného formátu.

Jak změnit formát měření?

Změnu nastavení můžeme provést na více místech. Buď kliknutím pravé myši do prostoru měřidla nad hlavním pracovním oknem, kde otevřeme příslušné menu. Stejné menu najdeme na pravé horní straně projektu pod proklikávacím ovladačem. Do třetice – můžeme změnit nastavení i z transportní lišty na dolní hraně základního okna.

Můžeme zvolit různé formáty odděleně v editorech – např. v Sampler editoru můžeme zvolit měření na takty, v hlavním okně můžeme zobrazit absolutní čas. Pokud chceme formáty sloučit, otevřeme menu a s klávesou Control nastavení změníme globálně.

Ruler Track

Z výše uvedeného je patrné, že pro základní zobrazení se bez Ruler Tracku obejdeme. Pokud, ale potřebujeme vidět více formátů najednou, použijeme Ruler track. Track jako takový nabízí pouze nastavení konkrétního formátu. Můžeme nicméně zvolit vložení více ruler tracků do projektu souběžně. Můžeme tedy vidět čas, takty a Timecode najednou.

Užitečným pomocníkem pro sledování těchto tracků je funkce Divide Track List. Tou můžeme otevřít dodatečný prostor v horní části pracovního okna. Do něj vložíme tyto tracky tak, že při přesouvání v projektu od shora dolů, jsou tyto tracky stále ukotvené v horní části okna.

Set Timecode to Cursor

Někdy se dostaneme do situace, kdy máme v prostoru projektu nahraná data a chceme, aby jejich začátek byl zároveň nulou ve smyslu počítání času. Samozřejmě, můžeme data přesunout blíž k začátku projektu, ale to je nepraktické.

Můžeme použít funkci Set Timecode to Cursor. Pokud máme například první nahranou informaci v projektu v čase 45 sekund, můžeme dát kurzor do stejné pozice a vybrat z menu Project funkci Set Timecode to Cursor. Cubase nastaví toto místO jako novou nulu, tedy od tohoto místa se začne počítat čas od nuly k pozitivním hodnotám. Před kurzorem se nastaví záporná hodnota, až ke skutečnému začátku projektu.

Display Bar Offset

Výše uvedená funkce se vztahuje k nastavení absolutního času. Takto můžeme srovnat i takty v projektu. Pokud budeme chtít, aby na stejné pozici (původně 45 sekund od začátku projektu) byl i takt číslo 0 a následoval takt 1, použijeme v nastavení Project setupu funkci Display Bar Offset. Zde vlastně vsuneme nebo ubereme zvolený počet taktů, takže posuneme hodnotu nula na místo kdekoliv v projektu.

Video

Cubase – Jak správně založit Ruler Track

SHARE IT:

Comments are closed.