12 Největších chyb při mixu

12 Největších chyb při mixu

12 Největších chyb při mixu v domácím nahrávacím studiu? Jaké největší chyby při míchání ve studiu děláme? Jak zrychlit a zlepšit mixy v domácím nahrávacím studiu? 12 nejčastějších chyb, kterých se dopouštíme při míchání v domácích studiích si ukážeme v tomto příspěvku.

1.Mix očima

Dnes jsou software velmi bohaté na různé grafy, křivky a měřící informace ve vizuální podobě. Až 80% všech informací vnímáme právě zrakem. Tyto vizuální informace nás mohou odvádět od posuzování zvuku sluchem. To vede ke špatným mixům. Zrak nám říká, že křivka na ekvalizaci je správná, protože tak prostě má vypadat. Začneme přehlížet zda zvuk skutečně zní tak jak má.

U plugin můžeme zvolit možnost vypnutí těchto vizuálních podnětů, nebo zvolit software, které je vůbec nemají.

2. Příliš malé / velké zásahy

Stejně jako u prvního bodu, v mixu by jsme se neměli řídit obecným předpokladem, že něco se má dělat nějak, či vždy upravujeme danou stopu stejně. Je-li třeba, můžeme upravit stopy agresivně a nemusíme se držet mírných nastavení. Naopak, není třeba vždy dělat drastické zásahy, hlavně u čištění zvuku, tak aby jsme nepřišli o život v jednotlivých stopách.

Vždy se řídíme sluchovou analýzou a zhodnocení zda daný zásah v kontextu mixu funguje či ne. Jinak řečeno, pokud to zní dobře… je to dobře.

3.Gain Stage

Dříve než se pustíme do mixu, je třeba nastavit správnou hladinu hlasitosti stop. To je důležité proto, aby mix měl dostatečnou rezervu v dynamice/hlasitosti před nežádoucím zkreslením. To se může vyskytnout jak v master výstupu mixu, tak kdekoliv mezi pluginy.

Proto mix nastavíme celkovou hlasitost s rezervou před samotným mícháním. Jak toho docílit vysvětluji v tomto videu.

4.Mix v sóle

Mix musíme vnímat jako celek. I když je tvořený z jednotlivých částí (stop) vždy musíme vnímat jak jednotlivé stopy spolupracují na celku nahrávky. Pokud oddělíme stopy tlačítkem Solo, upravujeme vlastně stopy naslepo. Je jedno jak dobře samotná stopa zní. Je to jedno, pokud není funkční v celku mixu.

5.Organizace mixu

Pro rychlou a konzistentní práci bez rušení je důležité odstranit veškeré rušení před vstupem do mixu. Dobře organizovaný mix nás nebude zdržovat pátráním, kde jednotlivé složky mixu leží, kudy prochází zvuk skrz nahrávací software a podobně. Naše pozornost by měla být upřena pouze na mix samotný.

Velmi jednoduše toho dosáhneme nastavením pomocí šablon. Ty můžeme velmi snadno použít a otevíráme stále stejné prostředí, které známe.

6.Odkládání rozhodnutí

Opravíme to až v mixu … Věta, kterou by jste neměli nikdy použít… Dříve či později musíte udělat rozhodnutí jak danou stopu upravit, jak danou situaci vyřešit. Jako zvukař máte zodpovědnost tyto rozhodnutí dělat a přijímat. Odsouvání těchto rozhodnutí vede k pomalejšímu a nekonzistentnímu přístupu.

Míchejte jako v dobách analogu. Zde bylo z technického pohledu nutnost premixovat celý mix. Pak již nešlo tento krok vzít zpět. Přemýšlejte u mixu podobně a neodkládejte rozhodnutí o podobě mixu na pozdější fáze.

7.Nekonzistentní postup (Workflow)

Pracovní poustup je klíčový pro rychlé dokončení mixu. Je jedno jak jednotlivé kroky za sebou děláme, pokud jsou součástí vědomého postupu, který nás dovede k hotovému mixu.

Důležité je vybudovat takový pracovní postup, který se stane rutinou a bude tvořit rámec ve kterém budeme vědět, že jsme udělali vše potřebné pro dokončení nahrávky.

8. Každý zvuk je pouze zvýrazněný

Podobně jako u solování stop nefunguje dobře přístup zvýraznění každého zvuku v mixu. Pokud každý zvuk uděláme mohutnější a výraznější, mix bude ve výsledku nesrozumitelný. Čím více stop a informací v mixu je, tím méně prostoru můžou jednotlivé stopy zabírat. Mix musíme vnímat jako puzzle, které skládáme dohromady. Jednotlivé dílky musí zapadat do sebe. Pokud se budou překrývat, celkový obraz nebude srozumitelný.

V jednotlivých stopách musíme hledat „kapsy“ které uvolní místo ostatním zvukům.

9.Pravidlo 20 minut bez plugin

Každý mix tvoříme nejdříve natavením základních parametrů. Těmi jsou poměry hlasitostí mezi jednotlivými stopami (Fader) a Panoramy. Na tyto fundamenty mixu se soustředíme dříve, než začneme upravovat zvuk pomocí plugin. Věnujeme 20 minut na definici základních vztahů v mixu dříve než poustoupíme k frekvenčním či dynamickým úpravám.

10. Nedostatek koncentrace

V současném světě čelíme množství rušivých podnětů v podobě elektronického smogu. A nejen jeho. Omezený čas ve studiu vytěžíme lépe, pokud se dokážeme zbavit těchto rušivých zdrojů. Vaše mysl by měla být plně zaměřena pouze na mix. Notifikace na telefonu, sociální sítě, či emaily by měly zůstat mimo studio.

11.Nepoužití referenčních nahrávek

Referenční nahrávky používáme jako „kalibraci“ sluchu při ponoření se do detailů mixu. Mluvíme o profi mixu ve stejném žánru, který můžeme použít jako srovnání a určitou pomoc při kontrole vlastního mixu. Nejde nám tolik o doslovnou nápodobu.. Spíš chceme zjistit zda základní proporce mixu jsou tam kde by měly být.

12. Strach ze zpětné vazby

Zpětná vazba, jakkoliv může být nepříjemná je důležitá součást dokončení mixu. Pokud se chceme zlepšovat, není lepší informace než ta kterou nám dají koncoví uživatelé našeho díla – posluchači. Pro ně nahrávky tvoříme. Bát se nechat posoudit výsledek mixu nás připravuje o možnost růst a korigovat vlastní nedostatky.

Video

12 Největších chyb při mixu

SHARE IT:

Comments are closed.