Co je limiter (a jak ho použít)

Co je limiter (a jak ho použít)

Limiter je procesor z rodiny dynamických efektů, které pracují s hlasitostí a se změnami dynamiky. Jak se tento efekt liší od kompresoru a kdy ho používáme? Limitery mají různé podoby a funkce, které mění rychlost jejich reakce a tím i tvrdost s jakou dynamiku signálu omezují.

Co je limiter?

V případě použití dynamických úprav narazíme také na efekt s názvem Limiter. Už z názvu můžeme odvodit jeho funkci. Limiter omezuje hlasitost signálu nad nastavením prahem tak, že tuto část signálu nepropustí dále. To nám dávám možnost nejen uhlídat nejhlasitější špičky signálu, ale zvýšit celkovou hlasitost tracku.

Kompresor vs Limiter

Kompresor a limiter mají k sobě blízko, přesto se jejich funkce liší v jedné základní hodnotě a to v nastavení kompresního poměru (Ratio). Tento parameetr říká kompresoru jak velká má být dynamická redukce signálu.

U kompresoru se jedná o poměr mezi vstupní hodnotou a výstupní. Např. kompresní poměr 2:1 znamená, že pokud signál překročí nastavený práh o 10 dB tak na výstupu kompresoru bude hodnota 5 dB. Čím vyšší Ratio hodnota je, tím „tvrdší“ je i dynamická redukce signálu.

Limiter je kompresor, který má hodnotu Ratio nastavenou na ∞:1 (nekonečno k jedné). To znamená, že zvuk, které překročí Treshold bude zcela „zabrzděný“ a hlasitost bude stejná jak na vstupu tak na výstupu.

Proč používáme limiter?

Pro limitery máme dvě základní použití.

1. Prevence přebuzení a zkreslení: Limiter zabraňuje překročení maximální úrovně signálu, což by mohlo vést k nežádoucímu zkreslení zvuku.

2. Maximalizace hlasitosti: Při finální (masteringové) úpravě nahrávky zvýšíme celkovou hlasitost tak, že „tlačíme“ vstupní hlasitost proti stropu nastaveném v Limiteru.

Limiter pracuje tedy tak, že omezuje maximální úroveň signálu na určitou hodnotu. Díky tomu můžeme zvýšit celkovou hlasitost skladby, aniž bychom riskovali zkreslení zvuku při překročení maximální úrovně.

Rozdíly mezi limitery

Existují různé typy limiterů, včetně peak limiterů, look-ahead limiterů a program limiterů, které se liší svým zaměřením a použitím. Některé jsou vhodné pro mastering, zatímco jiné jsou lepší pro živé vystoupení nebo pro práci s jednotlivými stopami.

Limitéry se také liší možnostmi nastavení rychlosti reakce. I u těchto efektů můžeme nastavit jak rychle limitace začne i skončí.

Specifické limitery (nejen) v Cubase

V praxi se setkáváme s různými názvy a funkcemi. V každém DAW zpravidla nalezneme funkčně software, který lze použít jako Limiter.

1. Brickwall Limiter: Tento limiter je navržen tak, aby absolutně zabránil překročení nastavené hranice, což je ideální pro mastering.

2.Limiter (Cubase): Standardní limiter v Cubase nabízí flexibilitu pro kontrolu dynamiky na jednotlivých stopách nebo skupinách.

3. Maximizer (Cubase): Maximizer je určen k zvýšení celkové hlasitosti skladby bez ztráty kvality.

Video

Co je limiter (a jak ho použít)

SHARE IT:

Comments are closed.