Proč je kompresor důležitý?

Proč je kompresor důležitý?

Proč je kompresor důležitá součást výbavy zvukaře? Z jakého důvodu používáme tento fundamentální efekt při nahrávání? Dva důvody pro použití kompresoru v mixu si vysvětlíme v tomto videu.

Kompresor v mixu

Kompresor je efekt, který je fundamentem úpravy zvuku. Přesto dělá zvukařům problém pochopit správně jeho funkci. Úprava zvuku se opírá o 4 základní pilíře:

1. Rovnováha hlasitosti (Fader)
2. Rozložení v prostoru (Panorama)
3. Frekvenční rovnováha (Ekvalizace)
4. Dynamická rovnováha (Komprese)

Právě kompresor bývá tím nejméně srozumitelným efektem.

Funkci kompresoru můžeme vysvětlit jako chytrý fader hlasitosti. Co to znamená?

Každý track v mixu zasazujeme do nahrávky tak, aby jeho hlasitost byla proporční vůči ostatním stopám. Některé stopy jsou hlasitější, protože daná informace je důležitá. Jiné stopy zasunujeme více dozadu, protože jsou v architektuře mixu méně podstatné. Tento vzájemný vztah vytváří celou plochu mixu, kde tímto způsobem upozorňujeme na některé informace více a na některé méně.

Problém je, že některé stopy jsou více dynamické než ostatní.

To znamená, že rozdíl v hlasitostech v dané stopě je tak velký, že nám stopa do mixu nezapadne po celé své délce. Není možné stopu zasadit do mixu pouze faderem. I když nalezneme hlasitost, která je pro daný track správná, není tato hlasitost konstantní.

Jinak řečeno, hlasitost stopy se mění tolik, že někde se nám ztrácí, nebo naopak rušivě vyskakuje z mixu.

Proto používáme kompresor, jako nástroj, který dynamický rozsah stopy zmenší a umožní nám track lépe v mixu usadit.

Kompresor je efekt, který mění hlasitost podobně jako fader hlasitosti. Rozdíl je, že tento efekt to dělá automatizovaně, na základně nastavení, které zvolíme.

Základní účel komprese je zmenšit dynamický rozsah stopy tak, aby byla lépe zasaditelná do prostoru mixu.

Proč je kompresor důležitý?

Komprese nám umožňuje spojit stopy tak, aby byl mix vybalancovaný. A nejen to. Druhou funkcí tohoto efektu je schopnost vracet stopám energii a údernost.

Proč tomu tak je?

Rychlost a objem komprese můžeme měnit. To je klíčové pro možnost tvarovat obálku zvuku. Parametr Attack a Release upravuje za jak dlouho komprese nastane a skončí.

Jak se toho dá využít?

Pro identifikaci zvuku je důležitý tzv. Transient. To je nástupní hrana zvuku, kterou ucho dobře zachytí a nám pomůže porozumět tomu co slyšíme. Pokud nastavíme kompresor na pomalejší nástup, necháme transient proklouznout a nepřímo ho zesílíme na výstupu kompresoru.

Stejně funguje konečná sustain část zvukového průběhu. Zde se skrývá detail a tišší část zvuku. Pokud necháme kompresor působit déle, zahrneme do jeho akce i tuto část, která se na výstupním zesílení vrací zpět do hry.

Kompresor je tedy účinný nástroj pro tvarování obálky zvuku a vracení detailů do prostoru mixu.

Video

Proč je kompresor důležitý?

SHARE IT:

Comments are closed.