Jak převádět Midi na Audio (Cubase)

Jak převádět Midi na Audio (Cubase)

Na blogu jsme se nedávno věnovali tématu jak převést Audio soubory na Midi. To je poměrně obtížnější než převod Midi na audio formát. Přesto, i zde můžeme použít vice metod. Podívejte se jak řešit tento problém v Cubase a také proč je to důležité.

Proč převádět Midi na Audio?

Tomuto tématu jsem se na blogu věnoval i v tomto článku.

Při tvorbě v domácím studiu máme zpravidla postup, kdy píšeme jednotlivé party pomocí midi a virtuálních nástrojů. Midi je velmi šikovný formát, který umožňuje dostat do aranže jakýkoliv myslitelný zvuk či nástroj.

Dalším krokem je mix vytvořeného díla. V tomto kroku se při přípravě na mix snažíme midi převést na audio formát.

K tomu máme více důvodů, které uvádím v článku na který odkazuji výše. Hlavní důvody jsou dva.

1. Virtuální nástroje mohou výrazně zatěžovat procesor počítače. Jejich vypnutí uvolní velkou výpočetní kapacitu, kterou můžeme využít lépe pro procesování mixu.

2. Midi musíme chápat jako dvě složky. Samotný midi zápis not, který bude vždy použitelný. Druhá část je virtuální nástroj či zvuková banka, která midi zápis interpretuje konkrétním zvukem.

Virtuální nástroje jsou softwary jako každé jiné. Může se stát,že po uplynutí delší doby se nám tyto nástroje nepodaří již rozběhnout a původní zvuk nebude možné znovu použít. Proto je lepší mít i tyto zvuky ve formátu waw, který je (literárně řečeno) nesmrtelný.

Jak převádět Midi na audio?

Každé DAW má vlastní postup. V Cubase máme 2 možnosti.

U vyšších verzí je k dispozici funkce: Render in Place. To umí převést midi soubor do waw v rámci projektového okna. Nemusíme nic exportovat z programu ven. Celý proces je navíc vymyšlený tak, že můžeme volit jak přímý export, tak různé nastavení toho co do exportovaného zvuk zahrneme. Můžeme vyloučit efekty v inzertním zapojení v sendovém zapojení či v master výstupu.

Druhá možnosti je použití klasického exportu a importu. Podobně jako exportujeme celou skladbu, můžeme použít tuto funkci pro export jednotlivých midi stop a jejich navrácení zpět. Pro oddělení jednotlivých partů/nástrojů použijeme funkci solo na stopách.

Tento postup je sice zdlouhavější, musíme jít stopu po stopě, ale dosáhneme stejného výsledku.

Video

Jak převádět Midi na Audio (Cubase)

SHARE IT:

Comments are closed.