Jak přidat v Cubase midi k Wav bez známého tempa

Jak přidat v Cubase midi k Wav bez známého tempa


Možná jste stáli před problémem, jak přidat v Cubase midi k Wavce u které neznáte její tempo. Pokud nepracujete v plné verzi Cubase, stále máte možnost jak midi k takové wavce přidat bez nutnosti jít ručně úder po úderu.

Midi a Wav

Může se stát, že přenesete rozpracovaný projekt např. z jiného DAW, a chcete k němu přidat další zvukovou vrstvu. Takže máme Wav u kterého můžeme nebo nemusíme znát jeho tempo a chceme k němu přidat např. stopu bubnů. Pokud pracujeme v plné verzi Cubase, vše nám ulehčuje funkce Tempo detect. Nicméně i bez použití této funkce můžeme midi s Wav synchronizovat.

Transienty a Hitpointy

Pro nastavení jsou klíčová dva parametry. Transientní špičky signálu ve Wavce. Čím lépe jsou v audio stopě zřetelné, tím lépe nám bude tato metoda fungovat. Ty definujeme pomocí funkce Hitpointů. V příslušném editoru je můžeme nadefinovat a z nich pak vytvořit buď přímo midi noty nebo jako alternativu markery. Pak již jen pošleme midi do příslušného VST nástroje a máme vytvořenou stopu, která bude tempově sloučená s audio stopou.

Jak vše nastavit si ukážeme ve videu.

Video

Jak přidat v Cubase midi k Wav bez známého tempa

SHARE IT:

Leave a Reply