Základy Editace v DAW v domácím nahrávácím studiu

Základy Editace v DAW v domácím nahrávácím studiu

Nejčastější úkon, který děláme je úprava stop, tzv. editace. Ta slouží k přípravě stop na mix. Jaké jsou základy Editace v DAW v domácím nahrávacím studiu? Jaké editační postupy to zahrnuje?

Základy Editace v DAW

Editací míníme takové úpravy nahraných stop, které je připraví na mix. Úprava stop zahrnuje několik základních cílů. Chceme, aby hrubě nahraný materiál byl v ideální kondici pro další úpravy. Zpravidla to znamená tři zásahy. Začištění stop, úpravu timingu a dolaďování.

Začištění stop

Úplný základ editace představuje začištění stop. Chceme stopy zbavit nadbytečného balastu a informací. Každá stopa bude začínat a končit čistě a plynule. Odstraníme ty části, které jsou pouze šum. (Např. mezery mezi frázemi zpěvu). Části, které potřebujeme spojit z různých částí, čistě prolneme.

Jde nám tedy o to, aby jsme z hrubého záznamu získali nejlepší možnou pozici pro mix. Smyslem editace v DAW není ze špatných stop dělat průměrné. Jde nám o vylepšení dobrých tracků na skvělé.

Úprava stop a klávesové zkratky

Protože editace zpravidla představuje zdlouhavou rutinu, je důležité naučit se ovládat DAW pomocí klávesových zkratek. Při čištění stop strávíme hodně času a tak je jakékoliv urychlení této činnosti žádoucí. Dobře upravené stopy jsou základem pro dobrý mix.

Ve videu vám ukáži základní klávesové zkratky v Cubase. Podobné zkratky a funkce nalezneme v každém nahrávacím software.

Více o editaci naleznete i v těchto článcích

Základy práce v DAW – 17. Editace

Editace stop v DAW

Video

SHARE IT:

Leave a Reply