Cubase – Jak správně založit Arranger Track

Cubase – Jak správně založit Arranger Track

Funkce Arranger tracku upotřebíme v okamžiku psaní nové skladby. Hledáte ideální formu nové písně? Nevíte jak řadit formální části jako refrén, sloka nebo bridge? Arranger track umožňuje snadno vytvořit strukturu celé písně z nadefinovaných hudebních segmentů.

Piště písně rychleji

Nahrávací software již dávno není prostředí pouze pro záznam a zvukovou úpravu nahraných stop. Funkce moderních DAW zasahují do všech zákoutí studiové práce. K té patří i psaní nových písní. Tuto práci můžeme urychlit pomocí aranžerského tracku.

I když máme základní nápad, stále je třeba najít ideální formu. Jak na sebe budou jednotlivé části navazovat. Řazení refrénů, slok a dalších části může vyžadovat neohebné přesouvání dat v hlavním okně nahrávacího software. Arranger track nabízí elegantnější řešení.

Arranger Track

V Cubase je Arranger track další speciální stopa. Slouží k rychlejšímu vytvoření struktury celé písně z předem připravených segmetů.

Např. máme vymyšlené části jako Intro, sloka, refrén a bridge. Tyto jednotlivé části máme nahrané v Cubase. Nyní chceme vymyslet celou strukturu písně, tedy to jak se budou tyto části za sebou řadit, kolikrát se budou opakovat atd.

Arranger track funguje jednoduše. Track založíme a v něm nejdříve nástrojem tužka vytvoříme segmenty odpovídající jednotlivým částem.

Druhý krok je otevření editoru Arranger Tracku. V něm uvidíme dvě části. Napravo jsou námi nadefinované části jako část A,B,C atd. V levé části editoru tvoříme z těchto segmentů celou strukturu písně.

Toho docílíme klikem myši na daný segment. Ten se přenese do levé části a tam již můžeme nadefinovat počet opakování, vidíme údaje o délce segmentu a další informace. Můžeme vytvořit i více variant jak bude celá forma písně vypadat. Pokud máme hotovo můžeme udělat poslední krok.

Flatten Chain

Nadefinovaná struktura písně „Loopuje“ pouze námi nadefinované segmenty. Pokud chceme rozprostřít segmenty v projektovém okně za sebe, tak jak jsou nadefinovány v řetězci arranger tracku, dáme příkaz Flatten Chain.

Tak se jednotlivé segmenty nakopírují a vloží za sebe do celého projektu. Při zadávání této funkce můžeme nastavit další možností jako založení do nového projektu a pod.

Video

Cubase – Jak správně založit Arranger Track

Cubase – Jak správně založit Arranger Track

SHARE IT:

Comments are closed.