Cubase – Jak správně založit Sampler Track

Cubase – Jak správně založit Sampler Track

Sampler Track je zajímavou kombinací MIDI tracku a editoru, který umožňuje práci se samply. Jakýkoliv kus digitálně nahraného audio formátu můžeme dále použít velmi kreativním způsobem. Nejen, že ho můžeme dále „rozložit“ na menší části, ale můžeme použít sadu nástrojů pro úpravu zvuku. Sampler track je stopa, která umožňuje tvořit zcela nové zvuky a struktury z již nahraného audia.

Práce se samply

Samply v kontextu tohoto článku míníme digitálně nahrané, zpravidla kratší úseky audia, které dále používáme k tvoření nové struktury nebo zvuku. Zjednodušeně, pokud nahrajeme např. osmitaktový úsek bubnů, nebo jiné rytmické informace, získáme tím sampl. Ten můžeme dále použít v nové písni v jiném kontextu než byl původně nahrán.

Protože práce s jednotlivými samply by byla nepřehledná, používáme k manipulaci s nimi další software – Samplery. Ty slouží nejen k vrstvení jednotlivých samplů, ale i k další zvukové úpravě.

Ze samplů jsou také složeny knihovny virtuálních nástrojů, které ovládáme skrz MIDI stopy. Zatím co ve virtuálních nástrojích upravujeme spíš zvuk nástroje jako celku u samplerů manipulujeme s jednotlivými samply. A právě k tomu slouží i Sampler Track v Cubase.

Sampler track – 2 části

Řešení sampler tracku v Cubase má dvě části. Samotný sampler editor a pak ovládací stopu. Ovládání funguje jako MIDI track, který vysílá povel k přehrání jednotlivých samplů. Pokud tedy chceme z vytvořených samplů vytvořit novou strukturu, ovládáme je pomocí MIDI Tracku. To je poměrně přehledné a máme nad celým procesem kontrolu.

Sampler Editor

Editor pro úpravu samplu se nám nabídne v okamžiku založení Sampler Tracku. Sampl jako takový do editoru vložíme přetažením. Od tohoto okamžiku můžeme použít bohatou výbavu editoru.

Přehrávání samplu bude závislé na absolutní výšce zmáčknuté klávesy. Výška tónu zde mění ladění i rychlost původního samplu. Zde ale teprve začínáme. To co je na tomto editoru zajímavé je možnost vytvoření „pod samplů“ z editovaného obsahu.

Cubase má parametr Treshold, kterým vytvoří automaticky nové hitpointy. Ty určují délku, začátek a konec jednotlivých samplů. Tyto rozteče můžeme samozřejmě upravit. Jednotlivé samply pak ovládáme právě absolutní výškou noty v MIDI stopě.

Zvukové úpravy v Sampler Editory

Kromě sady základní nástrojů, nalezneme ve výbavě tracku přeladění, filtry, možnost úpravy obálky zvuku, saturační efekty, oscilátory a další nástroje sloužící k úpravě zvukové podoby. Zvuk můžeme i reverzně otočit. Tyto efekty mohou posloužit jako další vrstva práce se samply. Možnosti jsou obrovské.

Další užitečnou funkcí je přímý export vytvořených samplů do jiného virtuálního nástroje. Např. můžeme přenést samply do Groove Agentra, který může být pro rytmické struktury vhodnější.

Sampler track je komplexní editor přinášející možnosti tvořit zcela nové informace z původně nahraného materiálu. Pro kreativní tvůrce představuje skvělý nástroj pro rozšíření jejich práce.

Video

Cubase – Jak správně založit Sampler Track

SHARE IT:

Comments are closed.