Samply v nahrávacím studiu

Samply v nahrávacím studiu

Sampl, samplování, sampler… Tyto termíny spolu souvisejí, ale zároveň znamenají trochu něco jiného. Samotný termín sampl má dva významy. Jak pracovat se samply v domácím studiu? Jak můžeme tento digitalizovaný kus zvuku ovládat a použít při nahrávání?

Sampl nebo Sampl?

Použití samplů se dnes stalo běžnou praxí. V domácím studiu je používáme neustále. Někdy ani o tom nevíme. Samply můžeme použít k položení základu nahrávky, ale i k velmi osobitému zvukovému vyjádření.

Z kraje je třeba vysvětlit význam termínu sampl.

Sampl je jakýkoliv digitálně nahraný zvuk, který znovu používáme pro tvoření nových zvukových a hudebních ploch. Jde o jistou obdobu zvukového Lega. Podstatou je, že zvuk v digitální podobě můžeme upravovat a používat v novém kontextu a souvislostech.

Druhý význam slova Sampl chápeme ve vztahu k převodu zvuku z analogové do digitální formy. Převod probíhá procesem který nazýváme samplování (vzorkování). Převod probíhá tak, že se audio signál „rozseká“ na malé kousky (Samply). Ty fungují podobně jako políčka u filmu.

Třetí termín je Sampler. Dříve hardware dnes software, který umí se samply pracovat. To znamená, že můžeme samply různě vrstvit, zvukově upravovat a ovládat pomocí MIDI povelů.

Stejně tak fungují Virtuální nástroje. Ty často pracují také se samply. Rozdíl mezi virtuálním násrojem a samplerem je hlavně v tom, že virtuální nástroje obsahují banky složené ze samplů, které koupíme společně s virtálním nástrojem.

Samplery spíš používáme k úpravě a ovládání zvuků, které si nahrajeme či editujeme sami.

Samply úroveň 1

Se samply můžeme pracovat různým způsobem. To jak je použijeme a ovládáme určuje kontext celé práce. Jak uvádíme výše, samply jsou krátké úseky nahraného zvuku v digitální podobě.

Sampl v nejjednodušší podobě je zvuk, např. úder bubnu, který máme někde na harddisku. Ten můžeme vzít a vložit do audio stopy v projektu. To znamená, že můžeme samply použít přímo, bez dalšího prostředníka.

Tímto způsobem zpravidla používáme zvuky, které tvoří atmosféru a náladu. Jedná se o delší samply, které v podstatě vnímáme jako jakýkoliv jiný zvuk, který by jsme do DAW nahráli.

Podobným způsobem používáme složitější zvukové struktury, např. stopu s celým rytmickým doprovodem. V tomto kontextu používáme termín Loop (Smyčka). Jedná se o 4 – 8 – 12 taktové úseky, které můžeme použít vložením do projektu.

Samply úroveň 2

Samply můžeme do projektu dosadit prostřednictvím virtuálních nástrojů. Princip je jiný než u první úrovně. V tomto použití založíme virtuální nástroj. V něm zvolíme příslušnou banku (Např. celou sadu bubnů). Jednotlivé údery pak ovládáme MIDI povely.

V čem je rozdíl proti první možnosti?

Virtuální nástroje nám umožňují ovládat samply kreativněji. Banky jsou tvořené tak, že pod jedním zvukem (např. kopák) najdeme více samplů najednou. To znamená, že podle toho jakou zvolíme hodnotu velocity v MIDI stopě zazní příslušný sampl v daném rozmezí.

To umožňuje zachovat zvuku barvu a živost. Zvuk se mění se sílou úderu a tuto vlastnost tak můžeme pomocí virtuálního nástroje zachovat. Protože pod jednou notou kde máme zvuk kopáku máme např. 5 samplů odstupňovaných dle síly úderu je takto vytvořený part barevnější a živější.

Virtuální nástroje navíc obsahují další ovladače zvuku, které upravují povahu samplu. Můžeme upravit barvu, obálku zvuku nebo přidat různé efekty.

Tato barevná variabilita je velkou výhodou proti jednotlivým samplům vkládaným přímo do projektu.

Samply úroveň 3

Samplování můžeme povýšit na další úroveň tvořením vlastních zvukových knihoven. Zde se dostáváme na pole kreativního tvoření vlastního zvukového slovníku.

Pokud máme k dispozici vhodný software, můžeme použít jakýkoliv digitalizovaný zvuk a dále ho přetvořit k obrazu svému.

Můžeme takto vytvořit vlastní, unikátní sadu zvuků. Samplery nám umožňují zvuku přehrávat s různou výškou ladění a rychlostí. Můžeme samply zásadně zvukově přetvořit, nechat hrát odzadu, můžeme si z delšího samplu vybrat pouze určitou část a tu použít…

Díky ovládání MIDI povely můžeme použít jakýkoliv zvuk a tvořit z něj například harmonie i když to není hudební zvuk. Možnosti jsou nekonečné.

Samplování a samply nabízejí velmi kreativní práci, která může obohatit zvuk vašich skladem.

Video

Samply v nahrávacím studiu

SHARE IT:

Comments are closed.