Cubase – Jak správně založit Signature Track

Cubase – Jak správně založit Signature Track

Nastavení metra, tedy rytmického členění v Cubase upravíme pomocí Signature tracku.Tento nenápadný track umí více, než jen změnit členění rytmu např. z 4/4 na 3/4. Nejen, že můžeme změnit patern samotného metronomu, ale můžeme také vygenerovat zvuk metronomu do audio nebo MIDI stopy. To vše v Signature tracku v Cubase 13.

Sudá nebo lichá?

Ne každá píseň má základní členění v 4/4 taktu. Rytmické členění může být liché nebo se může měnit v průběhu jedné písně. Jak takové změny nastavit v Cubase? K těmto úpravám používáme specifický track – Signature track. Ten ale neslouží jen k základnímu nastavení těchto změn.

Pomocí Signature tracku můžeme upravit patern znějícího metronomu nebo vyexportovat metronom do audio či MIDI stopy.

Nastavení Signature Tracku

Práce s trackem je jednoduchá. Pro změnu metra jednoduše nástrojem tužky „vepíšeme“ do tracku nový bod – praporek. V jeho hlavičce vidíme aktuální rytmické členění. Pokud ho chceme změnit, myší ťukneme do hlavičky a hodnotu přepíšeme. Buď přímo v dané značce nebo v otevřené info line.

Cubase přizpůsobí rastr na pozadí programu natavené změně a metronom bude i od daného místa „ťukat“ dle nového nastavení.

Click Patern

V nastavení clicku (metronomu) máme k dispozici i tzv. click paterny. Ty slouží k přenastavení akcentů a výšky úderu jednotlivých dob, které znějí při spuštění metronomu. Aby jsme mohli tyto změny dělat bez nutnosti otvírat toto základní menu můžeme otevřít editor kliknutím na praporek značky. Úpravu lze dělat volně u každé jednotlivé značky.

Pokud máme v nastavení tracku aktivováno Show Click Patterns, vidíme i v prostoru praporku vizuálně zobrazené nastavení. Tato nastavení lze dále upravovat v hlavičce stopy. Zobrazit můžeme tyto boxy s paterny i v inspectoru stopy.

Generování Clicku do stop

Další užitečnou funkcí je generování metronomu do audio nebo MIDI stopy.

Někdy se pro synchronizaci hodí mít klik v audio stopě jako waw. Tento převod lze udělat z menu tracku. Stejně tak lze převést click do MIDI. To se může hodit i pro nastavení zvuku clicku, či pro další práce při psaní hudby.

Metronom se vygeneruje pouze mezi nastavenými lokátory. Dříve než dáme povel ke generování, musíme lokátory nastavit.

Video

Cubase – Jak správně založit Signature Track

SHARE IT:

Comments are closed.