3 Cesty jak Monitorovat Zvuk při Nahrávání

3 Cesty jak Monitorovat Zvuk při Nahrávání

Nastavení odposlechu je kritickou částí nahrávacího procesu. To jak slyšíme to co nahráváme a to co jsme již nahráli ovlivňuje to s jakým komfortem pracujeme. Máme 3 základní možnosti. Kterou z nich zvolit určuje zvuková karta a její vybavení. Každé řešení přináší specifické problémy a výhody.

3 Cesty jak Monitorovat Zvuk při Nahrávání

Monitoringem v kontextu článku myslíme nastavení odposlechu při nahrávání. Mluvíme o signálu, který právě nahráváme, ale i o tom který jsme již nahráli. Smyslem je nastavit poměr mezi nahrávaným a nahraným tak, aby jsme mohli dotáčet další party. Tato funkce je důležitá i v okamžiku kdy nahráváme bez nahraného podkladu, např. kvůli metronomu generovanému z DAW. Stejné je to i v případě, pokud nahráváme celou kapelu naráz.

V jakékoliv z výše popsané situaci musíme technicky vyřešit jak dostat zvuk ze zdroje včetně výstupu z DAW zpět k hráči.

V současnosti máme 3 řešení. Ta jsou závislá na vybavení zvukové karty. To určuje jaké řešení lze zvolit.

Direct Monitoring

Nejjednodušší řešení je tzv. Direct Monitoring. Tuto funkci nalezneme u nejjednodušších zvukových karet. Odposlechová cesta se vytvoří tak, že se zvuk odešle přímo za Gainem – vstupním zesilovačem rovnou do výstupu, např. sluchátek.

V jednoduchosti si to můžeme představit jako drát mezi vstupem a výstupem. Na některých zvukovkách máme směšovací ovladač zpravidla s názvem Mix. Zde nastavujeme poměr mezi vstupní hlasitostí a hlasitostí záznamu v DAW.

Největší nevýhodou tohoto řešení je, že nemůžeme zvuk jakkoliv ovlivnit. To co posíláme do vstupu jde přímo na výstup bez možnosti použití efektů.

Input (DAW) Monitoring

Druhý způsob je použití nahrávacího software pro nastavení odposlechů. To znamená, že zvuk prochází skrz zvukovou kartu dále do nahrávacího software a odtud zpět do zvukové karty.

Každé DAW má funkci „Monitor“. Ta umožní projít zvuku skrz stopu zpět do zvukové karty. Můžeme tak využít i efektů v DAW pro úpravu zvuku pro odposlech.

Tato metoda přináší jeden problém – latenci. Jedná se o zpoždění – čas, který potřebuje nahrávací software pro zpracování zvuku. Proto, aby byl zvuk odbaven dostatečně rychle, je třeba nastavit hodnotu latence na 10 milisekund a níže.

To uděláme přenastavením tzv. Buffer Size v driveru převodníku. Toto nastavení zásadně zatíží zdroje počítače a tak po fázi nahrávání vrátíme buffer size zpět a tím získáme dostatečné výkonnostní zdroje pro mix.

DSP Mix Monitoring

Třetí cestu představuje možnost monitorovací cesty procesovat přímo přes zvukovou kartu. K tomu musíme mít takovou zvukovou kartu, která tuto funkci nabízí. Tyto převodníky mají v sobě chip, který „spočítá“ všechny odposlechové cesty ještě před vstupem do záznamu.

Tak se zbavíme nastavování buffer size z předešlého postupu. Odposlech nastavujeme v aplikaci, která vypadá jako mix v DAW. Kromě neomezeného routingu lze zvuk efektovat tak, aby jsme slyšeli či posílali do záznamu zvuk již předmíchaný.

Video

3 Cesty jak Monitorovat Zvuk při Nahrávání

SHARE IT:

Comments are closed.