Cubase – Jak správně založit Chord Track

Cubase – Jak správně založit Chord Track

Chord track je velmi užitečná pomůcka při psaní hudby. Tato stopa v Cubase nabízí možnost zápisu harmonie ve formě boxů, které reprezentují jednotlivé akordy. Kromě chytré nápovědy, která se jmenuje Chord Assistant a umožňuje vyhledat příbuzné akordy s tím který zvolíme, můžeme obsah chord Tracku převést do MIDI not. A nejen to, nově chord track umí i analyzovat audio stopy a z nich vytvořit harmonické značky.

Chord track – rychlejší komponování v Cubase

Další z užitečných tracků, které nalezneme v Cubase je Chord Track. Tato stopa umožňuje zápis akordů a rychlé položení základů harmonie pro nově psanou píseň. Do založeného tracku vepíšeme prázdné boxy na časové ose projektu. V těchto boxech pak definujeme konkrétní akord. Se značkami akordů pak manipulujeme podobně jako s obsahem MIDI stop.

Ovládání Chord Tracku

V hlavičce stopy nalezneme několik ovládacích prvků. Pokud si zvolíme nějaký sled akordů, Cubase nabídne i stupnici, které je pro daný sled akordů nejbližší. To můžeme použít jako určitý návod pro vytváření melodie. Tuto funkci aplikujeme ovladačem Show Scale.

Pokud je náhled na celý projekt zmenšený a akordických značek máme v tracku hodně, můžeme chtít aby se jejich náhled nepřekrýval. To nastavíme druhým ovladačem Resolve Display Conflicts.

Vkládání akordů

Pro samotný zápis akordů máme k dispozici chytrý editor. Ten je rozdělený na dvě části. Základní editor je tabulka, kterou můžeme použít pro definici vkládaného akordu. Tedy jeho základní ukotvení, nadstavby (moll, maj7, sus atd.) a můžeme také změnit bas akordu.

Chord Assistant

Chord assistant je pomocník nejen pro rychlejší vyhledání správného akordu, ale pomáhá i těm, kteří se v harmonii a její teorii neorientují. Tento editor má tři části.

List – Tato část reaguje na již definovaný akord a nabízí nám nejčastější harmonické funkce v podobě konkrétních akordů. Např. harmonické funkce jako II. _ V. _ I. zde snadno nalezneme v jakékoliv tónině. To pomůže zápis zrychlit i těm, kteří se v této problematice orientují.

Proximity – Tato část je tabulka příbuznosti akordů. Jednoduchou formou je zde znázorněno jaké akordy mají harmonicky bližší či vzdálenější vztah k právě navolenému akordu. Pokud hledáme např. příbuzné akordy v C dur, vidíme že nejbližší akord je F dur, G dur či d moll. Tyto příbuzné akordy jsou zelené. Čím vzdálenější akord je tím je od kořenového akordu vzdálenější a má červenou barvu.

Circle of Fifth – neboli kvintový kruh. Tato základní pomůcka nám ukazuje jaký vztah mají akordy v rámci jedné tóniny. Vidíme tedy tonální centrum a příbuzné akordy v základních harmonických funkcích. Chceme-li vědět jaká je dominanta v C dur, nebo jaký je molová paralelní tónika ve stejné tónině, tento nástroj nám ji ukáže.

Převod Chord Tracku na MIDI

Chord track je základní stavební kámen pro naskicování harmonie. Pokud chceme akord nějak upravit, můžeme použít nastavení voicingu v hlavičce tracku. Větší detail, ale nabízí převedení Chord tracku do stopy Instrument Tracku. To provedeme přetažením značky akordu do stopy instrument tracku. Cubase tuto informaci převede na jednotlivé hlasy.

Analýza audio tracku na akordy

Novější funkcí chord tracku je také převod audio stopy na akordické značky. Opět, stačí vzít audio track a přenést ho do stopy chord tracku. Cubase automaticky analyzuje audio formát a vytvoří z něj akordické značky. I když tato analýza není vždy dokonalá, lze snadno vytvořené akordy upravit a získat tak rychlý přehled o harmonii audio stopy.

Video

Cubase – Jak správně založit Chord Track

SHARE IT:

Comments are closed.