Cubase – Jak správně založit MIDI stopy

Cubase – Jak správně založit MIDI stopy

Jak zakládat v Cubase nové MIDI tracky? Jaký je rozdíl mezi MIDI stopou a Instrument Trackem? Jak spojit stopy s virtuálním nástrojem nebo MIDI keyboardem? Naučte se zakládat MIDI stopy v Cubase správně.

MIDI Tracky v Cubase

MIDI v nahrávacích softwarech můžeme použít v různých situacích. Nejde jen o zápis not, ale i o protokol, přes který DAW přijímá povely z externích MIDI kontrolérů. Pokud zúžíme MIDI jako zápis not, můžeme si tento protokol představit jako notový zápis.

Víme jaká nota má zaznít v určitém čase. Jakou má výšku, délku, sílu atd. MIDI formát umožňuje použít jakoukoliv zvukovou banku, kterou máme k dispozici. To v analogii s notovým zápisem znamená, že napsaný part můžeme dát houslistovi, klavíristovi či jinému hudebníkovi. V praxi zasíláme MIDI informace do zvukových bank virtuálních nástrojů.

V Cubase máme k dispozici dva druhy MIDI tracků. MIDI tracky a Instrument Tracky.

MIDI Tracky

Historicky původní typ tracku v Cubase byl MIDI Track. Ten slouží jako „kontejner“ na nahraná MIDI data. Založením tracku získáme stopu, do které můžeme MIDI data nahrát nebo napsat ručně. MIDI track, ale při zakládání nevytváří vazbu na zdroj zvuku – virtuální nástroj.

Zapojení můžeme nastavit ručně, tak jak se to dělalo v Cubase dříve, před příchodem Instrument Tracků. V části VSTI Cubase nejdříve vytvoříme Rack s instrument nástrojem. Teprve poté vyšleme MIDI informaci z MIDI tracku do tohoto virtuálního nástroje. Nicméně, tato procedura je zbytečná, protože k tomuto zapojení lépe využijeme Instrumet Tracky.

Instrument Tracky

Instrument Track je také MIDI track. Zásadní rozdíl je, že při jeho zakládání vytváříme spojení s virtuálním nástrojem. Cubase spojí nový track s konkrétní nástrojem ve kterém již pouze volíme zvukovou banku.

Při založení se také objeví na mixu nová stopa. V případě MIDI tracku se jedná o ovládání MIDI informace. Tento fader bohužel nefunguje vždy, protože ne každý zdroj zvuku v MIDI stopě lze tímto faderem načíst.

U Instrument tracků se na mixu vytvoří obdoba audio tracku. Jedná se o výstup virtuálního nástroje. V tomto tracku můžeme dělat stejné úpravy jako u audio tracku.

Video

Cubase – Jak založit MIDI stopy
Cubase – Jak správně založit MIDI stopy

SHARE IT:

Comments are closed.